Statistics

Members : 7
Content : 1525
Content View Hits : 2351274
  • ေျမာက္ပိုင္းျပန္ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္း ေမာင္ငယ္သို႕ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

  • ေမွာ္ရုံေဟဝန္ . . ေတာၿမိဳင္စြန္

  • မဂၤလာႏွစ္သစ္

  • စိန္ေခၚခ်က္ျပင္းပါ႕

  • ဆူညံေသာ ဝန္ခ်ီစက္ ကဗ်ာစာအုပ္မိတ္ဆက္

ရုတ္သိမ္းျပီးေနာက္ ျပန္လည္ၾကားနာျခင္း Print E-mail
Written by Thiri   

ယုတ္မာမွဳကလြဲျပီး ဘယ္လိုမွ ဗုဒၶသရဏံပန္းပင္ ဦးေခါင္းတစ္လံုးရဲ႕

ယုတၱိယုတၱာ လက္ပတ္အနီ ေမႊးေမႊးၾကိဳင္ၾကိဳင္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ေတာအုပ္

ငါ ျပဳတ္က်သြားျပီ ခင္ဗ်ားျပဳတ္က်သြားျပီ ျပည္သူလူထုၾကီး တစ္ရပ္လံုးလဲ

ျပဳတ္က်သြားျပီ 'ေရာ့ မင္းတစ္ထုပ္ ငါ တစ္ထုပ္ စားၾကရေအာင္..' ငိုျပတာ

တစ္ခုပဲ သူ႕ကို စိတ္ပ်က္တာ ငရုတ္သီးေတြကို ေရးေဆးျပီး ေသးေသးေလး

ျဖစ္ေအာင္ လွီးလိုက္တယ္ ေရးထားတဲ့ ေၾကးနန္းစာ လက္ပတ္အနီ ဟိုရွီႏိုက

ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာကိုသြားျပီး Text ဟူ၍ ေျပာင္းလည္းကာ သံုးစြဲလိုက္ျခင္း

' မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္'

' မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္'

' မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္'

 မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္ျပီးရင္ ဘယ္အခန္းကို ဆက္ျဖဳတ္ရမလဲ သပိတ္

ျဖိဳခြင္းမွဳ နဲ႕ ဥေရာပ သမဂၢ ဟိုတယ္ႏွင့္အစားအေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ား

လက္ပတ္အနီ စိုးရိမ္ေသာက ေရာက္ အျမစ္တစ္ခုခုတြင္ အေျခခံထား ဆန္ျပဳတ္

သင္ဘာျဖစ္ေနပါသလဲ (ကြက္ရွင္မာ့ခ္ အၾကီးၾကီးျပ) ရျပီ ရျပီ ဒီအခန္း ေတာ္ျပီ

သိမ္ေမြ႕မွဳကို တိမ္ေတြနဲ႕ ေဒြးေရာယွက္တင္ မေျပာနဲ႕ ေကာ္ဖီေသာက္ျပီးတိုင္း

စီးကရက္ မီးခိုးေငြ႕ ငါ့ကို ေခြးကိုက္လြႊတ္လိုက္တယ္ လက္ပတ္အနီ သေဘၤာရဲ႕

ကိုယ္ထည္ ေတးဂီတအဖြဲ႕အႏြဲ႕ႏွင့္ စင္တင္ျပဇာတ္မ်ား (ျပဇာတ္ရဲ႕အမည္က

ဒီမိုကေရစီ မီးတုတ္ တဲ့) တကယ့္အေျခအေနကို ေျပာတာပါ ရုပ္ရွင္ရိုက္တာ

ခဏရပ္လိုက္တယ္ အညိဳေရာင္မ်က္ႏွာဆီက အနီေရာင္လက္ပတ္ထြက္လာ

တယ္ ေက်ာင္းသားထုကို ၀န္းရံၾက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ေလာက္က ေရးခဲ့တဲ့ ဆားရွိ

ႏြားရ လက္ခံတာမ်ိဳး ႏွစ္လမ္းပဲရွိတယ္ ထီးထီးက်န္က်န္ေကြကြင္းမွဳ သရုပ္

' မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္'

' မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္'

' မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္'

ေနာက္ဆက္တြဲ ေရာဂါမ်ားကို သတိျပဳရန္ ဆရာ၀န္မ်ားက သတိေပး

ယုတၱိယုတၱာ လက္ပတ္အနီ ေမႊးေမႊးၾကိဳင္ၾကိဳင္ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ေတာအုပ္

လက္ပတ္အနီ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ အျမစ္တစ္ခုခုတြင္ အေျခခံထား ဆန္ျပဳတ္

ျဖစ္ေအာင္ လွီးလိုက္တယ္ ေရးထားတဲ့ ေၾကးနန္းစာ လက္ပတ္အနီ ဟိုရွီႏိုက

ခဏရပ္လိုက္တယ္ အညိဳေရာင္မ်က္ႏွာဆီက အနီေရာင္လက္ပတ္ထြက္လာ

စီးကရက္ မီးခိုးေငြ႕ ငါ့ကို ေခြးကိုက္လြႊတ္လိုက္တယ္ လက္ပတ္အနီ သေဘၤာရဲ႕

' မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္'

' မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္'

' မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္'

 မ်က္ႏွာဖံုးအခန္းကို ျဖဳတ္ပစ္လိုက္ျပီးရင္ ဘယ္အခန္းကို ဆက္ျဖဳတ္ရမလဲ။  

 

၁၁ မတ္ခ်္ ၂၀၁၅ ေက်ာက္ေျမာင္း ရန္ကုန္ ၂၁း၄၉ နာရီ

 
လိမ္မႈကိစၥ Print E-mail
Written by ကိုကိုသက္   

 

 

လန္တယ္ လန္းတယ္ မွန္တယ္ မွန္းတယ္ နံတယ္ နမ္းတယ္ တန္တယ္ တမ္းတယ္ သန္တယ္ သမ္းတယ္ ကန္တယ္ ကမ္းတယ္ ခံတယ္ ခမ္းတယ္ ဆန္တယ္ ဆန္းတယ္ ငံတယ္ ငမ္းတယ္ စီတယ္ စီးတယ္ မွီတယ္ မွီးတယ္ ထြီတယ္ ထြီးတယ္ သင္တယ္ သင္းတယ္ ယဥ္တယ္ ရင္းတယ္ ဆင္တယ္ ဆင္းတယ္ ဝင္တယ္ ဝင္းတယ္ လင္တယ္ လင္းတယ္

ထင္တယ္ ထင္းတယ္ တင္တယ္ တင္းတယ္ ယာတယ္ ယားတယ္ ပါတယ္ ပါးတယ္ မာတယ္ မားတယ္ ဝါတယ္ ဝါးတယ္

ဆာတယ္ စားတယ္ အာတယ္ အားတယ္ ျဖာတယ္ ဖ်ားတယ္ ျပာတယ္ ျပားတယ္ လာတယ္ လားတယ္ ပ်ိတယ္ ပ်ိးတယ္ ခိုတယ္ ခိုးတယ္ တိုတယ္ တိုးတယ္ ဆိုတယ္ ဆိုးတယ္ ယိုတယ္ ယိုးတယ္ ိုတယ္ ိုးတယ္ ဝိုတယ္ ဝိုးတယ္ အိုတယ္ အိုးတယ္ လုံတယ္ လုံးတယ္ ံတယ္ မံးတယ္ ယုံတယ္ ရုန္းတယ္ ထုံတယ္ ထုံးတယ္ ကုန္းတယ္ ကုန္တယ္

 

                                   ကိုုကုုိသက္ 

 
ေ အ ာ င္ ဆ န္ း Print E-mail
Written by ေအာင္လြန္းျမိဳင္   
တိုင္းျပည္အနာယင္းတိုင္း
ယံုယံုၾကည္ၾကည္ သံုးစြဲပါ 
ဘယ္ေတာ့မွ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမျဖစ္ေစရ ။          ။
  
   ေအာင္လြန္းျမိဳင္ 
 
တစ္စကၠန္ ့ေလးေတြေပါင္းၾကည့္တဲ့အခါ Print E-mail
Written by ဆလုိင္းျမတ္နိုးသူ   
f

မ်က္ရည္မ်ားမ်ား ေငြနည္းနည္း
ကစားဝိုင္း တစ္ဝိုင္း ဖ်ံသမားလို
ေသနတ္သမားလို ထိေတြ ့သာယာမွု
ပုတီးလုံးေတြ တစ္လုံးခ်င္း တစ္လုံးခ်င္းအျပီး
ေရဒီယုိပိတ္သြား သီခ်င္းမ်ား ကခုန္ၾကေသာအခါ
ေရနည္းငါးမ်ား တဖ်တ္ဖ်တ္...အေသြးထဲ အသားထဲ
နံရံေပၚ ငါတို ့ေျခရာလက္ရာေတြ ျပန္ ့က်ဲစ
ေျခာက္ေသြ ့စုိစြတ္ လက္လုပ္စြဲက်န္မွုမ်ား
အေလးျပဳပါ၏ ထြင္းထားေသာ နွလုံးသားတို ့
အေမနွင့္သား လင္နွင့္မယား အေျဖေစာင့္စားစရာမလို
ေျပာင္းဖူးရိုးဟာ ကုိးဆယ့္ငါးဒီဂရီအေစာင္း
ၾကယ္တို ့အား ကေလးမ်ား ၾကည့္ၾက နာမည္မ်ားၾကည့္ၾက
လည္ပတ္ေနတဲ့နာရီ စက္ရပ္ျပဳတ္ထြက္အသြား
လယ္ပက္ျကားအက္ထဲက ထြက္လာေသာ ညည္းသံ
အဖိုအမ စာအုပ္တစ္အုပ္ျပီးတစ္အုပ္
စစ္ပြဲတစ္ပြဲျပီးတစ္ပြဲ
လိုက္ပြဲေတြ အထပ္လိုက္အလႊာလိုက္ ...
ဟမ္ဘာဂါ
တံတုိင္းဆိုတာ မိတ္ေဆြေတြကုိ ကာကြယ္ဖို ့ျဖစ္ျပီး
တံတားဆိုတာ ရန္သူေတြကုိၾကိဳဆိုဖို ့
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ျဖစ္သည္ သကာလ
(သံျပိဳင္...သံျပိဳင္)
"အခ်စ္ေရ ကုိယ့္ကုိကုိယ္မွ မခ်စ္တတ္သူဟာ
ကမာၻၾကီးကုိလည္း မခ်စ္တတ္ဘူးကြဲ ့..."
ဟူသည္အထိ...။       ။

              ဆလုိင္းျမတ္နိုးသူ
   2015/2/9
 
အေရာင္မ်ားန႔ဲကဗ်ာ Print E-mail
Written by လင္းသက္ၿငိမ္   


အသားအေရာင္ေတြအသာထား
ေသြးေရာင္ေတြပိုးစိုးပက္စက္ပြင့္တ့ဲ
ႏိုင္ငံေတာ္သားတစ္ေယာက္အေနန႔ဲ
အႏုပညာကိုေဒါသမပါပဲဖြဲ႔မရျဖစ္ရ
ႏိုင္ငံေရးဘာမွန္းကြၽန္ေတာ္မသိပါဘူး
ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းအျပည့္အဝ
ကြၽန္ေတာ္နားမလည္ပါဘူး
လူကလူကိုသတ္တာမေကာင္းဘူးထင္ပါရ့
လူကလူကိုႏွိပ္စက္တာမေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ
ႏိုင္ငံ့ဥစၥာကိုအိတ္ထဲကဖားလို
ထုတ္ထုတ္ေရာင္းတာမေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ
ၿမိဳ႕သားအစစ္ႀကီးေတြကို
ျမိဳ႕ျပင္ေမာင္းထုတ္တာ
မေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ
မိဘျပည္သူမ်ားဆိုၿပီး
ျပည္သူေတြရ့ဲမိဘလိုဆက္ဆံေနတာ
မေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ
ဘာမွမဟုတ္တ့ဲ
ေနရာထိုင္ခင္းကေလးအတြက္
ဥာဏ္ပညာေတြကိုသတ္ပစ္တာ
မေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ
ေသနတ္ဆိုတာ
လက္ဗလာန႔ဲလူေတြကိုပစ္ခတ္ဖို႔လား
အာဏာဆိုတာ
ကိုယ့္ေနရာအတြက္ထုတ္သံုးရတ့ဲ
အစြယ္လား...
မေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ
မေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ
ဘာတစ္ခုမွမေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ
ဘထူးလည္းပုလိပ္ ပုလိပ္လည္းဘထူး
ေ႐ွ့ဘုန္းႀကီးတစ္ခ်က္ေခါက္
ေနာက္ဘုန္းႀကီးႏွစ္ခ်က္ေခါက္
ဒီပုတ္ထဲကဒီပဲမ်ား
ႏြားေျခရာေနာက္ကလွည္းဘီးလို
အ႐ူးၿပီးအ႐ူး
ငမူးၿပီးငမူး
မေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ
မေကာင္းဘူးထင္ပါရ့ဲ...။

လင္းသက္ၿငိမ္
 
အမႊာကေလးမ်ားကို အမည္ေပးနည္း Print E-mail
Written by ကိုကိုသက္   

 

                                                                                   

လြယ္ပါတယ္

ဘာသာစကားကိုက အမႊာေတြနဲ႕ျပည့္ေနတာ

ဇြန္းနဲ႕ခက္ရင္းလို ကြဲျပားတဲ့အမႊာ

တူတစ္စုံလို တစ္ပံုစံတည္း အမႊာ

ယဥ္နဲ႕ရန္ လို မတည့္ အတူေနအမႊာ

ရင္ဘတ္ခ်င္း ဂ်က္ပင္ထိုး ၆၉ လို အမ

ဒို နဲ႕ မီလို ဟာမိုနီ အမႊာ

 

ေန ဆိုရင္ လ၊  ေရႊ ဆိုရင္ ျမ

နာမ္သင့္ ရင္ေန႕သင့္မယ္၊ ကံ ျမင့္ ရင္ ၾကာ တင့္မယ္

ေဝလင္း အရင္ ေဝလီ၊ ေရႊဖ်ဥ္းဆို အၾကီးနဲ႕ အငယ္

အၾကီးက ႏွစ္ေဟာင္း အငယ္က ႏွစ္သစ္ဆိုရင္

မိခင္ အမည္ေနာက္မွာ ေမြးႏွစ္ တပ္လိုက္႐ံု

တစ္ေယာက္က စေန တစ္ေယာက္က တနဂၤေႏြလား

ႏွစ္ေယာက္လုံးနဲ႕အဆင္ေျပမယ့္ ရာဟု ယူ

 

လူတိုင္းမွာ အရိပ္ဆိုတဲ့ အမႊာ ရွိတယ္

အရိပ္တိုင္းရဲ့ အမႊာက မသိစိတ္

မသိစိတ္ရဲ့ အမႊာက သိစိတ္

သိစိတ္ရဲ့ အမႊာက သိစိတ္ပိုင္ရွင္လူ

 

တကယ္ေတာ့

အမွားနဲ႕အမွန္ဆိုတာလည္း အမႊာပါပဲ

ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ေခါင္းနင္းဆင္းလဲ

 

မသဲကြဲတဲ့အမႊာ

 

ကိုုကိုုသက္

ေမာင္ယုပိုုင္ အတြက္ 

 
အမ်ားညီေတာ့ ကြ်ဲေပါ့ Print E-mail
Written by လင္းရီေဝ   

 

ဘာေျပာရမလဲ

ဘာေျပာလို႔ရမွာလဲ

ေခြးတစ္ေကာင္အူသံကအစ ဘယ္ညာမညီဘဲ တန္းစီသလို

တို႔ရပ္ကြက္ကမိုက္ခဲႀကီး မိုက္ခဲျပီး မိုက္ကိုလက္ကမလႊတ္ခ်င္ေတာ့ဘူး။

ဘာရယ္ညာရယ္မဟုတ္ဘူး လူရွိန္တာေပါ့။ ေရပန္းစားတ့ဲ ဗန္းစကား

ဟိုလူ႔ေမးၾကည့္ ဒီလူ႔ေမးၾကည့္ သိသိမသိသိ ဒီအသိရဲ႕အရသာ

ဟိုဘက္လမ္းကလည္း နို႔ေသာက္။ အရိုးကိုအဆီတက္တယ္ ဝိတ္ေလ်ွာ့

သူ႔ဆန္စားမွေတာ့ ကြ်ဲဆိုလည္းကြ်ဲေပါ့။

အမွန္အမွားဆိုတာ ေဝဖန္ဖို႔ အားအားယားယား

လစာထုတ္ရက္ဆို ပန္းကန္ျပားေပၚေရာက္သြားတာပဲ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေျပာသလို တစ္နိုင္ငံလုံးမီးလင္းရင္ အေဖ့အိမ္ မီးလင္းေစရမယ္

ဒီအဖဲြ႔အစည္းႀကီးလည္း

တစ္နိုင္ငံလုံး လစာေပးနိုင္ရင္ ငါတို႔အိမ္ေလးလည္း မီးလင္းမွာေပါ့။

အခုလား ……

ျမိဳ႕ ဦးေက်ာင္းမွာ ေစတီမတည္ရေသးဘူး

ျပဴးေနတ့ဲ အရုပ္ႀကီးပဲ ဖူးေနရသလို

ရွစ္တန္းေက်ာင္းသူေလး အာဇာနည္ေန႔ မသိရွာဘူး

ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားႀကီး စာစီစာကုံး ေအာ္က်က္ေနတယ္

ဆရာမေလးကေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚတက္ ခ်က္ေကာင္းတုန္း။
ဘာေျပာရမလဲ

ဒီေခတ္ႀကီးနဲ႔ ဒီအစီးနဲ႔ ဒီလိုပဲ ျပီးျပီးသြားတာ

အမ်ားညီေတာ့ ကြ်ဲေပါ့။

ဘာေျပာလို႔ရမွာလဲ

ေခ်ာ္လဲေရာထိုင္တာ ကြ်ဲေပါ့

မခ်စ္ဘဲ ေအာင့္ကာနမ္းတာ ကြ်ဲေပါ့

တို႔ရပ္ကြက္ကမိုက္ခဲႀကီး မိုက္ခဲျပီး အာျပဲတာ ကြ်ဲေပါ့

ဒီေခတ္ႀကီးနဲ႔ ဒီအစီးနဲ႔ ဒီလိုပဲျပီးျပီးသြားတာ ကြ်ဲေပါ့။

ကိုယ္ဟာလည္း

ဒီလိုကဗ်ာနဲ႔ ေခြးလိုအူလိုက္တာဟာ ကြ်ဲဆိုလည္း ကြ်ဲေပါ့။

ဘာေျပာရဦးမလဲ

အေဖေျပာတ့ဲဖာျဖစ္ခ့ဲတာ

ခုထိ မဖာျဖစ္ေသးတ့ဲ အေပါက္အျပဲေတြဟာ ကြ်ဲေပါ့ ။     ။

 

လင္းရီေဝ

သရုပ္ေဖၚ ပန္းခ်ီစံမင္း 

 
​ေ႐ွ႕သို႔လွမ္​းခ်ီ. Print E-mail
Written by ​ေအာင္​ကိုကိုလတ္​(တမူး)   
လဲ​ေနတဲ့အသံကိုနားစြင္​့ၾကည္​့တယ္​
တိုက္​ပြဲေတြစတည္​းခ်​ေနတဲ့သတင္​းဟာ
​ေရဒီယိုထဲက​ေနအိုးအိမ္​​ေတြထဲခုန္​ခ်လာတယ္​
​ေသနတ္​သံ​ေတြ​ေနတဲ့အရပ္​မွာ
ျပတင္​းတံခါး​ေတြအထီးက်န္​တိတ္​ဆိတ္​​ေနတယ္​
မ်က္​လံုးအိမ္​ထဲမ်က္​ရည္​​ေတြျပည္​့လာသလို
ဒုကၡသည္​စခန္​းထဲဒုကၡသည္​​ေတြျပည္​့လာတယ္​
အဆံုး
အ႐ႈံး 
အႂကြင္​းအက်န္​ထဲမွာ
စစ္​ႂကြင္​းစစ္​က်န္​ဟာ
နာက်င္​စရာ​ေတြထြန္​းကား​ေနတယ္​
​ေပ်ာ္​ရႊင္​ဖြယ္​ရာ​ေတြဆြံ႕အ​ေနတယ္​
လဲ​ေနတဲ့အသံ​ေတြအဆက္​မျပတ္​ျမည္​​ေနတယ္​​
....................................................
​`ဝမ္​းနည္​းပါတယ္​႐ွင္​...
လူႀကီးမင္​း​ေခၚဆို​ေသာအပစ္​အခတ္​ရပ္​စဲ​ေရး​ေမွ်ာ္​လင္​့ခ်က္​မွာ
ၿငိမ္​းခ်မ္​း​ေရးဧရိယာျပင္​ပသို႔​ေရာက္​႐ွိ​ေနပါသျဖင္​့​ေခၚဆို၍မရႏိုင္​ပါ႐ွင္​´...။

​ေအာင္​ကိုကိုလတ္​(တမူး)

 
ေၾကကြဲေရာင္ Print E-mail
Written by ရန္လင္းေအာင္   


အပ္ေၾကာင္းအထပ္ထပ္
အက္ေၾကာင္းအထပ္ထပ္
အလိုတူတူမတူတူဖတ္မွတ္
အၿမဲဖ်တ္လတ္ ေလာကဓံတရားနဲ႔
အၿမဲလတ္ဆတ္  ေလာကဓံတရားနဲ႔
က်ပ္က်ပ္ညွပ္ညွပ္  ေ၀ျပခဲ႔
က်ပ္က်ပ္ညွပ္ညွပ္  ေၾကြက်ခဲ့
မီရာဒုကၡ နဲ႕ သရုပ္ျပရသမို႔ို႔
ငယ္ရုပ္ကိုမနည္းဖမ္းၾကည္႔ရတယ္။
ေ၀ထုိက္လို႔ လည္း ေ၀ေပသေပါ့
ေၾကြထုိက္လို႔လည္းေၾကြေပသေပါ႔ ။
ေမးလုိ႕သာေၿဖေၿဖေနရ
ႀကံဳလို႔သာေတြ႔ေတြ႔ေနရ
မိုးမီးေလာင္  ခံမလား
ေခါင္းမီးေတာက္တာခံလိုက္မလား
တစ္ခုခုေတာ့ . . . . . . . . .
အခ်ိန္တုိင္းစဥ္းစား
ဘယ္သူဘယ္၀ါ ဆုိက္ကပ္မလာလည္း
က ျဖစ္ေအာင္ က ရမယ့္ဇာတ္ေပပဲ . . .

ငါ ေျပာခ်င္တာနဲ႔
ငါ႔  စကားကလည္း
ဘယ္တုန္းကမွ ခ်စ္တိုင္းမညားခဲ့ဘူး ။

သို႔ေသာ္ ...........
ထုိနည္းလည္းေကာင္းေျမာက္ျမားစြာျဖင့္
အင္း ....... မဆိုးပါဘူး ......... ။

                        ရန္လင္းေအာင္
 

Cartoon Collection