Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

ပန္းခ်ီဆရာမင္းသူရိန္ရဲ႕ ေလဟာနယ္၊ေနရာလြတ္ တင္ဆက္ျပသ

 

ျမန္မာေခတ္ၿပိဳင္အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ပန္းခ်ီဆရာမင္းသူရိန္(ကဗ်ာဆရာလင္းသဏ္ညီ)၏ေလဟာနယ္၊ေနရာလြတ္ အႏုပညာတင္ဆက္မႈကို ရန္ုကုန္တြင္ႏို၀င္ဘာ  ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိျပသခဲ့သည္။အဆိုပါအႏုပညာတင္ဆက္မႈအား အဆင့္သံုးဆင့္ျဖင့္တင္ဆက္ထားၿပိး အစီအစဥ္ ၁ မွာ ျပပြဲစီစဥ္ျခင္းႏွင့္ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါအစီအစဥ္ကိုတင္ဆက္ရာတြင္ မင္းသူရိန္သည္ ျပပြဲအားစတင္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖိတ္စာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္လမ္းမ်ားေပၚတြင္ လက္ကမ္းျခင္းstreet performance ျပကြက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုတင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။အစီအစဥ္ ၂ မွာႏို၀င္ဘာ ၁၇ရက္ေန႔နံနက္ ၈နာရီမွစတင္ကာရန္ကုန္ၿမိဳ႕စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိေနအိမ္(စတူဒီယို)မွ ျပပြဲတြင္အသံုးျပဳမည့္ အေထာက္အပံ့ပစည္းမ်ားအား ရန္ကုန္မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္အလံျပဘုရားလမ္းရွိ Myanmar Ink

ပန္းခ်ီျပခန္းသို႔လမ္းတေလွ်ာက္သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ျပခန္းတြင္စတင္ေနရာခ်ျခင္း၊တပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါအစီအစဥ္ကိုတင္ဆက္ရာတြင္မင္းသူရိန္သည္ ေနအိမ္(စတူဒီယို)မွ

အေထာက္အပံ့ပစည္းမ်ားအားလမ္းတေလွ်ာက္(ေျခလ်င္၊အမ်ားသံုးကားမ်ားကိုအသံုးျပဳကာ)သယ္ေဆာင္ျခင္း၊ပစည္းမ်ားအား ျပခန္းအတြင္းစတင္ေနရာခ်ျခင္း၊တပ္ဆင္ျခင္း

၊ေနရာေျပာင္းလဲျခင္း၊ေနရာလြတ္ခ်န္ျခင္း၊ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္းကဗ်ာရြတ္ဆိုျခင္းစသည့္တင္ဆက္မႈမ်ားကို တင္ဆက္ျပသခဲ့သည္။အစီအစဥ္ ၃အရ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ခင္းက်င္းတင္ဆက္ထားေသာပစည္းမ်ားအား ဆက္လက္ျပသထားၿပီး ညေန ၃ နာရီခန္႔တြင္ ပန္းခ်ီဆရာမင္းသူရိန္၏စစ္ဆန္႔က်င္ေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဓိပါယ္မ်ားကိုေဖာ္က်ဴးထားေသာ performance ျဖင့္ျပသခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ ျပခန္းတြင္းျပသထားေသာ ပစည္းမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ျပန္လည္ျဖဳတ္ယူျခင္း၊ျပခန္းမွေနအိမ္စတူဒီယိုသို႔ျပန္လည္သယ္ယူျခင္း၊ျပခန္းတြင္ ေနရာလြတ္၊ေလဟာနယ္တစ္ခုအျဖစ္က်န္/ခ်န္ ခဲ့ျခင္း၊ေနအိမ္(စတူဒီယို)တြင္ ပစည္းမ်ားအားေနရာခ်ျခင္းတပ္ဆင္ျခင္း၊သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျငိမ္သက္တည္ရွိေနေစျခင္း၊ေနရာက်ေစျခင္းတို႔ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေစျခင္းစသည့္တင္ဆက္မႈအားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ကာ ေလဟာနယ္၊ေနရာလြတ္ အႏုပညာတင္ဆက္မႈအားအဆံုးသတ္လိုက္ပါသည္။မင္းသူရိန္၏အႏုပညာတင္ဆက္မႈတြင္ဓါတ္ဗူး၊ပါကင္စကဴဗူးမ်ား၊ပလတ္စတစ္ဇလံုႀကီးမ်ား၊ေက်ာပိုးအိတ္အေဟာင္းမ်ား၊ပိတ္စမ်ား၊

စုတ္ၿပဲေနေသာအ၀တ္အထည္မ်ားကို အႏုပညာပစည္းမ်ားအျဖစ္အသံုးျပဳျပသထားၿပီး မင္းသူရိန္ေရးဆြဲသည့္ပန္းခ်ီကားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျပပြဲက်င္းပေနစဥ္အတြင္းေရးသားထားသည့္လက္ေရးစာမ်ားကိုလည္းပါ၀င္ျပသထားပါသည္။ပန္းခ်ီမင္းသူရိန္သည္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားဗုဒဘာသာ၀င္အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီးရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားခဲ့သည္။၁၉၉၇တြင္ဖခင္ဦးစံေအးထံမွ အေျခခံပန္းခ်ီပညာကိုသင္ယူခဲ့ၿပီး ဆရာဘေလးညိဳထံတြင္ ၂၀၀၆ အထိပန္းခ်ီပညာကိုသင္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၀၂တြင္ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ဆံုးပန္းခ်ီျပပြဲတြင္ပါ၀င္ျပသခဲ့ၿပီးယခုအခ်ိန္အထိ ပန္းခ်ီျပပြဲမ်ားတြင္အႀကိမ္ ၅၀ခန္႔အမ်ားႏွင့္ပါ၀င္ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။တစ္ကိုယ္ေတာ္ျပပြဲကို ၂၀၁၀ႏို၀င္ဘာတြင္ Morekha Art Gallary တြင္ Bohemian Life အမည္ျဖင့္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ဒုတိယအႀကိမ္တစ္ကိုယ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပပြဲကို Childrenhood အမည္ေပးထားၿပီး ၂၀၁၁တြင္စာေပေလာက(၅)စာအုပ္ဆိုင္တြင္ ျပသခဲ့သည္။သူ၏အႏုပညာတင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး မင္းသူရိန္က ``ကၽြန္ေတာ့္ Art Work ေတြဟာလူမႈဘ၀/လူမႈေနထိုင္မႈဘ၀နဲ႔ ဆက္စက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စိတ္ခံစားမႈစိတ္ကူးစိတ္သန္းေတြအေပၚအေျခခံပါတယ္။ကဗ်ာေရးျဖစ္တာနဲ႔ပန္းခ်ီေရးျဖစ္တာ၊ေနာက္ထပ္ ထပ္လုပ္ျဖစ္တဲ့အလုပ္ေတြကလည္း ဒီႏွစ္ခုကေန ဆင့္ပြားျဖစ္ေပၚလာတဲ့ဖန္တီးမႈေတြပါပဲ၊အႏုပညာဟာ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔လြတ္ကင္းၿပီးျဖစ္တည္လို႔မရဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္´´ဟုေျပာျပပါသည္။မင္းသူရိန္၏ေလဟာနယ္၊ေနရာလြတ္အႏုပညာတင္ဆက္မႈသည္ ဘာမွမရွိျခင္း၊ေနရာယူျခင္း၊ေနရာခ်ျခင္း၊ျပဳျပင္တပ္ဆင္ျခင္း၊ျပန္တည္တည္ေဆာက္ရယူျခင္း၊ဆက္လက္ရွိေနေစျခင္း၊ျပန္လည္ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ထပ္မံေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ဘာမွမရွိျခင္းအျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရစ္ေနေစျခင္း၊အသစ္တဖန္ျပန္လည္ေနရာယူျခင္း  ့ ့ ့စေသာ လူသားဘ၀၏အဆံုးမဲ့မရပ္မနားေရြ႕လ်ားျဖစ္တည္ေနျခင္းအား အႏုပညာျဖစ္ထင္ဟပ္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။