Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

               

ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက တာဝန္ယူ ေရးဆြဲတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပမထားတ့ဲ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းဟာေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ထုတ္ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြမွာ ေပၚထြက္လာခ့ဲၿပီးေနာက္ ဒီဥပေဒၾကမ္းအေပၚသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ လိုလားတ့ဲစာနယ္ဇင္းေလာက တစ္ခုလုံးက အံုးအံုးၾကြက္ၾကြက္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနခ်ိန္မွာပဲ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန နာမည္ခံၿပီး ဒီဥပေဒၾကမ္းကို မတ္လ ၄ ရက္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္ဟာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းေပးထားတ့ဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က မီဒီယာက်င့္ဝတ္၊ပံုႏွိပ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒၾကမ္းကို တာဝန္ယူ ေရးဆြဲေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုေရးဆြဲဖို႔လည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကပဲ ယာယီမီဒီယာေကာင္စီကို တာဝန္ေပးအပ္ထားတာပါ။

 

ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက တာဝန္ယူ ေရးဆြဲတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပမထားတ့ဲ ပုံႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေဝျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒၾကမ္းဟာေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၇ ရက္ထုတ္ ျမန္မာအစိုးရပိုင္ သတင္းစာေတြမွာ ေပၚထြက္လာခ့ဲၿပီးေနာက္ ဒီဥပေဒၾကမ္းအေပၚသတင္းလြတ္လပ္ခြင့္လိုလားတ့ဲ စာနယ္ဇင္းေလာက တစ္ခုလုံးက အံုးအံုးၾကြက္ၾကြက္ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနခ်ိန္မွာပဲ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန နာမည္ခံၿပီး ဒီဥပေဒၾကမ္းကို မတ္လ ၄ ရက္က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္ပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္ဟာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္တိုင္ အသိအမွတ္ျပဳ ဖြဲ႕စည္းေပးထားတ့ဲ
ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)က မီဒီယာက်င့္ဝတ္၊ပံုႏွိပ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒၾကမ္းကို တာဝန္ယူ ေရးဆြဲေနခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေရးဆြဲဖို႔လည္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးကပဲ ယာယီမီဒီယာေကာင္စီကို တာဝန္ေပးအပ္ထားတာပါ။

အခု ျပန္ၾကားေရးရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ယာယီစာနယ္ဇင္းေကာင္စီအေပၚ မေထမ့ဲျမင္ျပဳၿပီး လက္နဲ႔ေရး ေျခနဲ႔ဖ်က္တ့ဲလုပ္ရပ္အျဖစ္ စာနယ္ဇင္းေလာကက ရွဳျမင္ၾကပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရးဥပေဒၾကမ္းဟာ ၁၉၆၂ ပံုႏွိပ္သူမ်ား ႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒဆိုတ့ဲ က်ားေသကို ျပန္အသက္သြင္းၿပီး သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ျပန္လည္ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီ အမည္ခံ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ႐ဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖို႔ ႀကိဳးစားတ့ဲ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္၊ ယာယီမီဒီယာေကာင္စီက ေရးဆြဲေနတ့ဲ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔လည္း ဖီလာဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဦးေအာင္ၾကည္ကေတာ့ သူ႕ဥပေဒၾကမ္းဟာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို လံုးဝအဟန္႔အတားမျဖစ္ေစဘဲ စာေပအဆိ္ပ္အေတာက္ဝန္းက်င္ကို ဖယ္ရွားေပးဖို႔သာ ရည္ရြယ္တယ္လို႔ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဆဌမပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

The Voice Journal ,March 11 Editorial ကေတာ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္လွ်င္ ၄င္းတို႔ အေရးပါအရာေရာက္မွဳ ဆံုး႐ွဳံးကာ အတိတ္က လုပ္ရပ္ဆိုးမ်ား ေပၚလာမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ တစ္ဖက္လွည့္ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ဥပေဒ ၾကမ္းကို ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းျခင္းသာျဖစ္သည္လို႔ ေရးသားပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအေပၚ ပိုၿပီးသံသယျဖစ္ဖို႔ ေကာင္းတာက စာနယ္ဇင္းေတြကို ေစာင့္ၾကည့္မယ့္ ပံုႏွိပ္သူမ်ား ထုတ္ေဝသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ ႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မွဳ ဗဟိုအဖြဲ႕ကို စစ္ဖက္ ရဲဖက္လံုၿခံဳေရး
နဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ ေပါင္းစံုပါဝင္လ်က္ ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္စြဲနဲ႔ သမၼတက ဖြဲ႕စည္းေပးခ့ဲေၾကာင္း သတင္းဟာ ျပန္ၾကားေရးဥပေဒၾကမ္း နဲ႔ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေပၚထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။။ဒီအဖြဲ႔ဟာ စာေပစီစစ္ေရး မဖ်က္သိမ္းခင္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၀ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခ့ဲတ့ဲ အဖြဲ႕အတိုင္းပဲ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တာပါ။ အထူးသျဖင့္ ဒီအဖြဲ႕မွာ စအဖ လို႔ လူသိမ်ားတ့ဲ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ ပါဝင္ေနတာျဖစ္ၿပီး အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ကင္းကင္းေနရမယ့္ စစ္တပ္ဟာ အခုထိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥေတြမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္စြက္ဖက္ေနေသးတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပလိုက္ပါတယ္။

လြန္ခ့ဲတ့ဲ ၆ လခန္႔က စာေပစီစစ္ေရးဌာနကို ဖ်က္သိမ္းကာ pre censor စံနစ္ကို ဖယ္ရွားလိုက္ေပမယ့္ အခု ဥပေဒၾကမ္းကေတာ့ post censor စံနစ္ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ က်င့္သံုးဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ႀကံခိုင္ေရးႀကီးစိုးတ့ဲ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔လည္း ဒီဥပေဒၾကမ္းကို တက္သုတ္႐ိုက္ အတည္ျပဳဖြယ္ရွိပါတယ္။

                                                                                                       ရည္မြန္