Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

                                                                         

          ၇ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပေသာ ေတာ္ဘုရားေလးစာေပဆုေပးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆိုင္ သီရိခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။အခမ္းအနားသို႔သတင္းစာဆရာႀကီးဦး၀င္တင္၊ေမာင္မိုးသူ၊ေဒၚခင္ေဆြဦး၊ဦးထက္ျမက္၊ဦးၾကည္ႏိုင္၊ကဗ်ာဆရာႀကီးကိုေလး(အင္း၀ဂုဏ္ရည္)၊ေမာင္စိမ္းနီ၊ဦလွေရႊစေသာ စာေပအႏုပညာနယ္၊ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားမွ ထင္ရွားသူမ်ား၊သတင္းစာဆရာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ စာေရးဆရာေမာင္လြင္မြန္(ကသာ)ကေဆာင္ရြက္သည္။ အစီအစဥ္အရ ေတာ္ဘုရားေလး၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေမက အဖြင့္စကားေျပာၾကားသည္။

                                                                           

          ၇ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္က်င္းပေသာ ေတာ္ဘုရားေလးစာေပဆုေပးပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီစားေသာက္ဆိုင္ သီရိခန္းမတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။အခမ္းအနားသို႔သတင္းစာဆရာႀကီးဦး၀င္တင္၊ေမာင္မိုးသူ၊ေဒၚခင္ေဆြဦး၊ဦးထက္ျမက္၊ဦးၾကည္ႏိုင္၊ကဗ်ာဆရာႀကီးကိုေလး(အင္း၀ဂုဏ္ရည္)၊ေမာင္စိမ္းနီ၊ဦလွေရႊစေသာ စာေပအႏုပညာနယ္၊ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားမွ ထင္ရွားသူမ်ား၊သတင္းစာဆရာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ စာေရးဆရာေမာင္လြင္မြန္(ကသာ)ကေဆာင္ရြက္သည္။ အစီအစဥ္အရ ေတာ္ဘုရားေလး၏ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ေမက အဖြင့္စကားေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေတာ္ဘုရားေလးစာေပဆုေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕မွ စာေရးဆရာထက္ျမက္က ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၏ မူ၀ါဒမ်ားကိုရွင္းလင္း ေျပာၾကားရာတြင္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ မၾကာေသးခင္ကျပဌာန္းလိုက္ေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ေရး ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊ေျပာဆိုခြင့္ကို ထိခိုက္ေစေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကိုဆန္႔က်င္ ေဖာက္ဖ်က္ေရးသားလွ်င္ ေငြက်ပ္ဆယ္သိန္းမွ သိန္းငါးဆယ္ အထိေငြဒဏ္ က်ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေငြဒဏ္မေဆာင္ႏိုင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ၃လက်ခံရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္းထည့္သြင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

                           

ေတာ္ဘုရားေလးစာေပဆု ကို ယမန္ႏွစ္မ်ား ထက္ဆု ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေလးဆု အထိသတ္မွတ္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ဆုမ်ားအျဖစ္ ယခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးစာေပဆု၊ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဆု၊ ၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ဆုႏွင့္ သတင္းဆုမ်ား ကိုေပးအပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးစာေပဆုအျဖစ္ ၿဖိဳးေမာက္သာစာေပမွထုတ္ေ၀ေသာ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေက်ာ္ေဇာ၏ ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႔စာအုပ္ကိုေပးအပ္သည္။

ကဗ်ာေပါင္းခ်ဳပ္ဆုအျဖစ္ လူထုႀကီးပြားေရးစာအုပ္တိုက္ မွထုတ္ေ၀ေသာ ကဗ်ာဆရာကိုေလး(အင္း၀ဂုဏ္ရည္)၏ မြန္းတည့္အမီ ကဗ်ာမ်ားစာအုပ္ကိုေပးအပ္သည္။

၀တၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ဆု အျဖစ္ ရာျပည့္စာအုပ္တိုက္မွထုတ္ေ၀ေသာ ဆရာမခင္ျမဇင္၏ ေကာင္းကင္တိမ္တိုက္ ၀တၳဳတိုစာအုပ္အားေပးအပ္သည္။

သတင္းဆုအျဖစ္ လူထုပံုရိပ္ဂ်ာနယ္ပါ ဆရာေ၀းလြန္း(ခ)ေအာင္မွိဳင္းဆန္း၏ ေဆာင္းပါးအား ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ေတာ္ဘုရားေလးစာေပဆုကို လြန္ခဲ့သည့္ ၇ႏွစ္မွစတင္ကာ ေတာ္ဘုရားေလးဦးေအာင္ေဇ မကြယ္လြန္မီနာမက်န္းျဖစ္ေနစဥ္က ရရွိေသာအလွဴေငြမ်ား မွ က်န္ခဲ့သည္မ်ားကို မတည္ကာ မိသားစုႏွင့္ အျခားအလွဴရွင္မ်ား၏ပံ့ပိုမႈျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ႏွစ္စဥ္ အမ်ားျပည္သူလာေရာက္ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း စတင္ေပးအပ္ခဲ့သည္မွ ႏွစ္ႀကိမ္သာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္နီးစပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

                                                   

 ဆုေပးပြဲက်င္းပရန္ ေနရာမ်ားအား ငွားရမ္းျခင္းကို အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ သတင္းေဖာ္ျပခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မိသားစုေနအိမ္တြင္သာ ေလးႀကိမ္ အက်ဥ္းရံုးက်င္းပခဲ့ရသည္။

ယခုအခါ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ေျပာင္းလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ေတာ္ဘုရားေလးစာေပဆုေပးပြဲအား ႏွစ္ႀကိမ္ အမ်ားျပည္သူလာေရာက္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပႏိုင္သလို သတင္းမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ျပခြင့္ရရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ဆုစတင္ေပးအပ္ခဲ့စဥ္က ဆုႏွစ္ဆုသာေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၆ႀကိမ္ေျမာက္မွစတင္ကာ ဆုသံုးဆုတိုးျမွင့္ခဲ့ၿပီး ယခု ၇ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ေတာ့ ေလးဆုအထိတိုးျမွင့္ေပးအပ္နိုင္ခဲသည္။

ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရး၊လူမႈဘ၀အေျခအေနမ်ားကိုထင္ဟပ္ေသာစာေပမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊ ဖိႏွိပ္မႈ၊မတရားမွဴမ်ားကိုဆန္႔က်င္ကာ အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးကိုေရွးရွဳေသာ စာေပမ်ား၊စာေပေရးသားဖြဲ႔ဆိုသူမ်ား ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ေတာ္ဘုရားေရးစာေပဆုသည္ လြန္စြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။  

                                                                                                                   ကိုဘုန္း