Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ym
အသစ္ အသစ္ဖန္တီးမွဳကို အၿမဲ ေတာင္းဆိုေလ့ရွိတဲ့ အႏုပညာဟာ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း ဖန္တီးတ့ဲ လက္ရာအျပင္ အစုအဖြဲ႕ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုက ဖန္တီးတ့ဲ လက္ရာေတြကိုပါ ေတာင္းဆိုလာခ့ဲပါၿပီ။
အရင္က အႏုပညာဆိုတာ အႏုပညာရွင္လို႔ ခံယူထားသူ တစ္ဦးနဲ႔သာ သက္ဆိုင္ခ့ဲတယ္။အႏုပညာရွင္က လက္ရာတစ္ခု ဖန္တီးတယ္၊ပရိသတ္က ဒီလက္ရာကို ခံစားမယ္၊အႏုပညာရွင္နဲ႔ ပရိသတ္ၾကား စည္းတစ္ခု ျခားထားခ့ဲတယ္။Community Art ဆိုတာ ဒီစည္းကို ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္ခ်င္တ့ဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္မွဳ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
Community Art က အႏုပညာကို ပရိသတ္ထဲ တိုက္ရိုက္ ပို႔ေဆာင္ခ်င္တယ္။အႏုပညာကို ပရိသတ္ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ ဖန္တီးေစခ်င္တယ္။အႏုပညာ ခံစားရံုသက္သက္ ပရိသတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ကိုယ္တိုင္ အႏုပညာ ဖန္တီးတ့ဲ ပရိသတ္၊ကိုယ္တိုင္ အႏုပညာ ဖန္တီးတ့ဲ လူထု။
Community Art မွာ အႏုပညာနဲ႔ ပရိသတ္၊အႏုပညာနဲ႔ လူထု တစ္သားတည္း ျဖစ္ခ့ဲၿပီ။
Community Art အေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕က လူငယ္အႏုပညာရွင္ေတြကို မိတ္ဆက္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္တ့ဲ The Community and Contemporary Art Course Workshop and Training တစ္ခုကို Mandalay Contemporary Art Centre မွာ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္က ၂၄ ရက္အထိ က်င္းပခ့ဲရာ ပန္းခ်ီ၊ကဗ်ာ၊ဓာတ္ပုံ၊ပါေဖာင္းမင့္ မ်က္ႏွာသစ္ လူငယ္အႏုပညာရွင္ ၃၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။
သင္တန္းဆရာမ်ားအျဖစ္ ပိုလန္အမ်ိဳးသမီးအႏုပညာရွင္ Lydia Parusol၊ကေမၻာဒီးယား အမ်ိဳးသမီးအႏုပညာရွင္ Tith Kanitha တို႔ ႏွစ္ဦးက ေဆာင္ရြက္ၿပီး Community Art and Cambodia's Contemporary Art Practice မ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ့ဲပါတယ္။
ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္ သင္တန္းစတုတၳေျမာက္ေန႔ကေတာ့ လက္ေတြ႕ Community Art ဖန္တီးမွဳ အစီအစဥ္အျဖစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္း ဧရာဝတီျမစ္ေဘးက သံဘိုကြ်န္းရြာ ေသာင္ျပင္မွာ စိတ္ကူးထဲက ရြာကေလးတစ္ရြာ စုေပါင္းဖန္တီး တည္ေဆာက္ခ့ဲၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
MCAC အေနနဲ႔လည္း လူငယ္အႏုပညာရွင္ေတြ ဖန္တီးလိုတ့ဲ Community Art Project မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ၿပီး အားေပးကူညီသြားမယ္လို႔ အဆိုပါအဖြဲ႕ရဲ႕ ဒါရိုက္တာ ဆရာစူးျမင့္သိန္းက ေျပာပါတယ္။

 

ရည္မြန္