Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Article Index


ပန္းခ်ီေပၚဦးသက္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(၁)

ဗိန္းေဗာင္းတိုက္သံကို ၾကားလိုက္ရလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ကိုယ္တြင္ စြဲကပ္ေနသည့္ လက္ေ၀ွ႔၀ါသနာပိုးသည္ လႈပ္လႈပ္ရြရြ ျဖစ္လာ၏။ လက္ေ၀ွ႔မထိုးတတ္လင့္ကစား အရိုးအျခင္မ်ား ေတာင့္တင္းလာ၏။ အေသြးအသားမ်ား ဆူေ၀လာ၏။ အနီ၊ အျပာျခယ္ ႀကိဳး၀ိုင္းေထာင့္တို႔တြင္ ေနရာယူထားသည့္ ရုိးရာလက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္တို႔၏ ထီမထင္ေသာ  မ်က္ႏွာတို႔ကို ျမင္ေယာင္မိသည္။ ယင္းတို႔၏ လက္ပမ္းေပါက္ခတ္သံ တေျဖာင္းေျဖာင္းကို ၾကားေယာင္မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္လက္စအမႈကိစၥတို႔ကို ေခ်ာင္ထိုးထားခဲ့ၿပီး ႀကိဳး၀ိုင္းရွိရာဆီ အေရာက္သြားခဲ့မိသည္မွာ အခါခါပင္ ျဖစ္၏။ 

ဆိုင္းသံ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္၊ ႏွဲသံ စူးစူး၀ါး၀ါး၊ လက္ေ၀ွ႔မွာ ဘုရင္၊ ယွဥ္ခ်င္လွ်င္ ထြက္ခဲ့၊ ပု၀ါမကူ ေရမရႈေၾကး၊ ႀကိဳက္ရာကိုေရြးဟဲ့ ေၾကာက္ရႈံး ကြဲရႈံး သက္လံုရႈံး၊ ေရကုန္ေရခန္း မက်န္၊ တစ္ပြဲတစ္လမ္း အကဲစမ္းရေအာင္ ထြက္ခဲ့စမ္း အစခ်ီသည့္ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္တို႔၏ ၾကံဳး၀ါးသံကို ၾကားလိုက္ရလွ်င္ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္း၍ အာေခါင္ျခစ္ကာ ေအာ္ဟစ္အားေပးမိသည္။

(၂)


ကၽြႏ္ုပ္သည္ ရာမညတိုင္းရွိ အေပါင္၊ က်ိဳက္ထိုစသည့္ၿမိဳ႔ရြာတို႔တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သူျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုိယ္တြင္း၌ လက္ေ၀ွ႔ပိုး စြဲကပ္ေနသည္မွာ မဆန္းေခ်။ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာ သထံုခရိုင္ အေပါင္၊ ဇင္းက်ိဳက္၊ ေကာ့ဘိန္း၊ ေကာ့ထင္း အစရွိသည့္ေဒသတို႔သည္ကား လက္ေ၀ွ႔ပြဲမ်ား ထြန္းကားရာ အရပ္ေဒသမ်ား မဟုတ္ေလာ။ ထိုအရပ္ေဒသတို႔တြင္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲမ်ားကို တလင္းသိမ္းခ်ိန္ေရာက္သည့္ႏွင့္ တၿပိဳက္နက္ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပၾကသည္။ ဘုန္းႀကီးပ်ံ၊ ရွင္ျပဳ၊ ဘုရားပြဲ စသည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပြဲေတာ္တို႔တြင္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပသည္မွာ အစဥ္အလာပင္ ျဖစ္၏။

စင္စစ္ ျမန္မာရိုးရာလက္ေ၀ွ႔သည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္းက ပိုင္ဆိုင္ေသာ ကစားနည္းမဟုတ္ဘဲ၊ တိုင္းရင္းသားတိုင္း ဘံုအျဖစ္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရိုးရာအေမြအႏွစ္ လက္နက္မဲ့ကိုယ္ခံပညာရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္ေခ်သည္။ ကိုယ့္ထီး ကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းႏွင့္ ရွိခဲ့စဥ္က ရိုးရာလက္ေ၀ွ႔သည္ ထီးသံုးနန္းသံုး ကစားနည္းတစ္ခုအျဖစ္ ေနရာယူႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ထီးက်ိဳးစည္ေပါက္ခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ ေမွးမွိန္တိမ္ေကာ ခဲ့ရေလ၏။

ပင္းယေခတ္တြင္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ သာသနာပုိင္ ေအာင္စည္းခံု သံဃရာဇာသည္  (ေအာင္စည္းခံု သိခၤရာဇာ ဟုလည္း အဆိုရွိသည္။) ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္ ျမန္မာ့ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္တစ္ဆူပင္ ျဖစ္၏။ ပင္းယေခတ္တြင္သာမက အင္၀ေခတ္ေရာက္သည္အထိ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားခဲ့သည့္ ျမန္မာ့လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ တစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။

အင္း၀မင္းေခါင္လက္ထက္တြင္ အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြား (သီေပါေစာ္ဘြား) က လက္ေ၀ွ႔အသတ္ေကာင္းေသာ ရွမ္းႀကီးတစ္ေယာက္ကို အင္း၀သို႔ ေခၚလာၿပီးလွ်င္ လက္ေ၀ွ႔ယွဥ္ၿပိဳင္ ေမာ္ကြန္းတင္ၾကအံ့ဟု ျမန္မာမင္းအား ၀ံ့စားလာသည္။

ထိုစဥ္အခါက စစ္ကိုင္း၊ အင္း၀အရပ္တစ္ခြင္တြင္ အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြား၏ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ရွမ္းႀကီးအား ယွဥ္ၿပိဳင္သတ္၀ံ့သူ မေပၚခဲ့ေခ်။ အ၀သားတို႔ အရွက္ရလုဆဲတြင္ အင္း၀မင္းေခါင္သည္ မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔ႏွင့္ စည္းေ၀းၿပီး လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ေဟာင္း ေအာင္စည္းခံု သံဃရာဇာကို စံုစမ္းရွာေဖြေစသည္။ မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔က ေအာင္စည္းခံု သံဃရာဇာသည္ အိုမင္းလွၿပီျဖစ္သျဖင့္ အုန္းေဘာင္ေစာ္ဘြား၏ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ရွမ္းႀကီးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ေစရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္တင္ၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း အင္း၀မင္းေခါင္းသည္ ေရွ႕ေတာ္သြင္းရန္ကိုသာ မိန္႔ေတာ္မူသည္ ဟူ၏။

ေအာင္စည္းခံုသံဃရာဇာကို မင္းခ်င္းတို႔ ရွာေဖြေတြ႔ၿပီးေသာ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေခၚေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခါ သံဃရာဇာသည္ မင္းပရိသတ္တို႔အလယ္တြင္ ဤသို႔ဆိုေလသည္။ ငါသည္ အထက္မင္းမ်ား လက္ထက္ေတာ္အခါက ပ်ိဳရြယ္စဥ္ျဖစ္၍ လက္ေ၀ွ႔ကို ေက်ာ္ေစာရုံမွ်သာ သတ္သည္။ ယခုကား ငါ၏ အသက္ ၆၉ ႏွစ္ ရွိေလၿပီ။ ဤပြဲတြင္ ၿပိဳင္ဘက္အား ေသေအာင္သတ္မည္ဟု ႀကိမ္း၀ါးလိုက္ေလ၏။

ထိုအခါ မင္းႏွင့္ပရိသတ္တို႔က အသက္ေသေအာင္ ထိုးသတ္ျခင္း မျပဳပါလင့္၊ ေတာ္ရုံတန္ရုံမွ်သာ ထိုးသတ္ပါဟု ေတာင္းပန္ၾကေလ၏။ ထို႔ေနာက္ စကားေက်ာင္းေတာ္ ေမာ္ကြန္းစိုက္ရာ မုခ္တံခါးအေရွ႕ ငါးတာျခားသည့္ ကုန္း၌ လက္ေ၀ွ႔ပြဲ က်င္းပေလသည္။ လက္ေ၀ွ႔ပြဲတြင္ မင္းႏွင့္တကြ မင္းညီမင္းသား ေစာ္ဘြား စံုညီစြာ ရႈစားအားေပးၾကသည္။

သံဃရာဇာႏွင့္ ရွမ္းႀကီးတို႔သည္ လက္ေ၀ွ႔မထိုးသတ္မီတြင္ ကခုန္သီဆိုၾကသည္။ လက္ေ၀ွ႔ပြဲစသည္ႏွင့္ တၿပိဳက္နက္ သံဃရာဇာသည္ ရွမ္းႀကီးအား ခတ္သေယာင္ျပဳၿပီး ေျခာက္ကာလွန္႔ကာ ညာလက္သီးျဖင့္ ျပင္းစြာထိုးႏွက္လိုက္ေလရာ ထိခ်က္ျပင္းေသာေၾကာင့္ ရွမ္းႀကီး၏မ်က္ႏွာသည္ အေနာက္သို႔ လည္ထြက္သြားေလ၏။

အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားက ေသေသာ္ပင္ အျမင္ေကာင္းေသးသည္။ ယခုေသာ္ အျမင္မေကာင္းပါတကားဟု ၀မ္းနည္းပက္လက္ စကားဆိုရရွာသည္။ ထိုအခါ သံဃရာဇာသည္ ရွမ္းႀကီးအား ဘယ္လက္သီးတစ္လံုးျဖင့္ ထပ္မံထိုးသတ္လိုက္ေလရာ ၎င္း၏မ်က္ႏွာမွာ ေရွ႔တြင္ ေနျမဲေနျပန္ေလသည္။

ထိုအျခင္းအရာကို ျမင္ေတြ႔ရေသာ မင္းပရိသတ္အေပါင္းက အံ့ဖြယ္သရဲ ရွိလွေပသည္ဟု ဆိုၾကၿပီးလွ်င္ သံဃရာဇာအား ျမင္းႏွစ္ေကာင္၊ ဖ်င္သံုးလိပ္ႏွင့္ ေငြတစ္ပိႆာ ဆုလာဘ္ေပး၍ ခ်ီးျမွင့္ၾကသည္ဟု ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အဆိုရွိခဲ့ဖူးသည္။

ထိုမွ်သာမကေသး ယခုအခါေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနသည့္ ေလးဆယ့္ငါးက်ပ္တန္တြင္ တံဆိပ္ခတ္ႏွိပ္ကာ ေမာ္ကြန္းတင္အပ္သည့္ ေရနံေျမသပိတ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္ဖိုးလွႀကီးသည္လည္း လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္တစ္ဦးပင္ျဖစ္ၿပီး ပထမကမာ္ၻစစ္အတြင္း မက္ဆိုပိုေတးမီယား စစ္ေျမျပင္၌္ အသားမည္း နီဂရိုးစစ္သားတစ္ဦးကို မတရားအႏိုင္ယူကာ ညွဥ္းဆဲသည့္ မ်က္ႏွာျဖဴတပ္ၾကပ္တစ္ဦးအား ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္ေ၀ွ႔အတတ္ပညာကို က်င္လည္စြာ အသံုးျပဳၿပီး ပညာေပးခဲ့ဖူးေသးသည္။

(၃)

အမနာပဆိုသူမ်ားက ျမန္မာ့လက္ေ၀ွ႔သည္ အားကစားနည္းမဟုတ္၊ ၾကမ္းတမ္းသည့္ စီးခ်င္းထိုးပြဲ လူသတ္ပြဲဟု ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မွတ္ခ်က္ ခ်တတ္သည္။ ေယာက်္ားတိုင္းသည္ အတိုင္းအတာအေလ်ာက္ ခြန္အား သတ္ၱိႏွင့္ ျပည့္စံုၾကမည္မွန္ေသာ္လည္း စည္း၀ိုင္းအလယ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္းရင္ဆိုင္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ လက္ေ၀ွ႔ထိုးသတ္၀ံ့ေသာ သတ္ၱိသည္ လူတိုင္း မရွိႏိုင္ေပ။ ပမာေဆာင္ရေသာ္ လူႏွစ္ဦး ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားရာတြင္ ေဒါသအေလ်ာက္ ထိုးရဲသတ္ရဲ ရွိၾကေပမည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသူႏွစ္ေယာက္အား ေဒါသေျပေပ်ာက္သည့္အခါ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ေစပါက မထိုးသတ္၀ံ့ဘဲ ရွိေကာင္း ရွိေပမည္။ ထို႔ထက္ စည္းကမ္းစနစ္က်နစြာျဖင့္ ထိုးသတ္ရေသာ လက္ေ၀ွ႔ပြဲဆိုလွ်င္ ေ၀းစြာပင္ ေရွာင္ရွားၾကေပလိမ့္မည္။ လက္ေ၀ွ႔ထိုးသတ္ျခင္းကား ထိုသို႔ မဟုတ္မူပဲ သတိ္ၱဗ်တ္ၱိကို အေျချပဳၿပီး ေယာက်္ားတို႔၏ စြမ္းရည္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ အားကစားနည္း တစ္ရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

(၄)

က်ိဳက္ထိုနယ္၊ ကင္မြန္းစခန္းေက်းရြာသည္ က်ိဳက္ထီးရိုးေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး၏ ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ကို အမွီျပဳျခင္းေၾကာင့္ လြန္စြာမွ စည္ကားသည့္ ေက်းရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္၏။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ၾကသည့္ ဘုရားဖူးမ်ား စခန္းခ် ေနနားရာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အထူးပင္ ထင္ရွားသည္။ 

ထိုကင္မြန္းစခန္းေက်းရြာတြင္ ကရင္ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ျခိမ့္ၿခိမ့္သဲ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားလွသည့္ ကင္မြန္းစခန္း ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး အာ၀ါေဒးပြဲမွာ ပဲခူး၊ သထံု၊ က်ိဳက္ထိုနယ္ တစ္၀ိုက္တြင္ အစည္ကားဆံုးေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခုပင္ ျဖစ္၏။

ထိုကရင္ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္တြင္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲကို ထည့္သြင္းက်င္းပသည္မွာ အစဥ္အလာပင္ျဖစ္သည္။ ေရး၊ မုတၱမ၊ အစင္၊ ပဲခူး စေသာေဒသမ်ားမွ မြန္၊ ကရင္၊ ပသွ်ဴးလက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္မ်ားသာမက သာစည္၊ တြံေတး၊ ေညာင္တုန္းနယ္ ၾကက္တူေရြးေသာင္ စသည့္ေဒသမ်ားမွ ရိုးရာလက္ေ၀ွ႔သမားမ်ားပါ လာေရာက္ ဆင္ႏြဲသည့္ လက္ေ၀ွ႕ပြဲပင္ ျဖစ္၏။

(၅)

ဘုရားပြဲေတာ္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကင္မြန္းစခန္းရြာတြင္ လူသူစည္းကားလွသည္။ ပြဲခင္းအတြင္း ဗိန္းေဗာင္းသံ ညံေလၿပီ။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ၾကသည့္ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္တို႔သည္ ပြဲခင္းအတြင္း ဟိုသည္ေလွ်ာက္၍ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ဘက္ကို ရွာၾကကုန္၏။ တက္သစ္စ လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္တို႔သည္လည္း မိမိတို႔၏အစြမ္းကို ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အသားကုန္ျပင္ဆင္ အားေမြးကာ ေနၾကကုန္၏။

ယေန႔ညတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ၾကမည့္ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္မ်ားမွာ ပသွ်ဴးျပန္၀င္းႏိုင္စိန္ဟု အမည္ရသည့္ အစင္ရြာသားလက္ေ၀ွ႔သမားႏွင့္ တြံေတး ေတာႀကီးတန္းရြာသား ေစာသဲသဲတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ႏွစ္ဦးလံုးသည္ ရိုးရာလက္ေ၀ွ႔ေလာကတြင္ အတန္အသင့္ ထင္ရွားၾကသူမ်ားပင္ ျဖစ္၏။ ပသွ်ဴးျပန္သည္ ေရအျပည့္ျဖည့္ထားသည့္ တိုင္ကီကို ေျချဖင့္ေက်ာက္လွ်င္ တိုင္ကီ ဗိုင္းဗိုင္းလဲသည္ဟု ေျပာစမွတ္တြင္ေအာင္ ေျခခတ္သန္လွသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ေစာသဲသဲမွာမူ တက္သစ္စ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္တစ္ဦးပင္ ျဖစ္၏။ တက္သစ္စဆိုေသာ္ျငား ရႈံးပြဲမရွိဖူးေသး။ ႏိုင္ပြဲမ်ားသာ ဆက္တိုက္ႏြဲလာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ေစာသဲသဲ၏ ပတ္တံေတာင္သည္ ထံုးမန္းေရမန္း ႀကိဳက္ရာကိုေဆာင္၊ ထိလွ်င္ကြဲ ဗိုင္းဗိုင္းလဲကာ ေမွာက္ရမည့္ ပတ္တံေတာင္၊ မိုးႀကိဳးသြားအလား ျပင္းထန္လွသည့္ တံေတာင္ပင္ ျဖစ္၏။

(၆)

ရိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပြဲတို႔၏ အစဥ္အလာအရ ပြဲႀကီးမ်ား မက်င္းပမီတြင္ ၾကားပြဲမ်ား ထည့္သြင္း က်င္းပ ရသည္။ ယခုလည္း ၾကားပြဲမ်ား က်င္းပရန္ လူစစ္ေဆးၿပီး အဆိုင္းတြဲေပးေနသည္ကို ေတြ႔ရ၏။ ၾကားပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏြဲၾကမည့္သူမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ရန္ၿငိဳးရန္စေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ ၀ါသနာကို အရင္းခံ၍ ထိုးသတ္ၾကမည့္ လက္ေ၀ွ႔၀ါသနာအိုးကေလးမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။ လက္ေ၀ွ႕သမိုင္းတြင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည္ သမန္းက်ား၊ ဘႏွစ္ ကဲ့သို႔ေသာ လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္တို႔သည္လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ ၾကားပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏြဲရင္း၊ ပညာဆည္းပူရင္းႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း ေအာင္ျမင္ ထင္ရွားလာၿပီး လက္ေ၀ွ႕သမိုင္းတြင္ မွတ္တိုင္ စိုက္ႏိုင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္၏။ ယခု ၾကားပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ထိုးသတ္ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားအနက္မွ သမန္းက်ား၊ ဘႏွစ္တို႕ကဲ့သို႔ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာမ်ား မေပၚေပါက္ဟု အဘယ္သူဆို၀ံ့အံ့နည္း။

ယေန႔ညတြင္ ႀကိဳး၀ိုင္းဒိုင္ အျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည့္သူမ်ားမွာ ထား၀ယ္၀င္းႏိုင္ႏွင့္ က်ိဳက္ထိုသားဦးဂဠဳန္တို႔ ျဖစ္သည္။ ထား၀ယ္၀င္းႏိုင္သည္ သက္လတ္ပိုင္းကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ၿပီး သက္ႀကီးပိုင္းသို႔ ခ်ဥ္းၿပီျဖစ္၍ ၎၏ ဆူၿဖိဳးလွသည့္ ၀မ္းဗိုက္သည္ ဖြားျမင္ခါနီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိန္းမ၏ ၀မ္းၾကာတိုက္ႏွင့္ အလားသဏၭာန္ တူလွသည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ လ်င္ျမန္ ဖ်တ္လတ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းၿပီးေလာဟု ဆိုဖြယ္ရာ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထား၀ယ္၀င္းႏိုင္သည္ လက္ေ၀ွ႔ႀကိဳး၀ိုင္း အတြင္းသို႔ ႀကိဳးတန္းမ်ားေအာက္ ေခါင္းလွ်ိဳ၀င္ျခင္း မျပဳဘဲ၊ ႀကိဳးသံုးတန္းလံုးကို ေပါ့ပါးစြာ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားၿပီး ၀င္ေရာက္သြားသည္မွာ လြန္စြာ ၾကည့္ေကာင္းလွသည္။ လက္ေ၀ွ႔ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းသို႔ ဖက္ရြက္ကေလးတစ္ရြက္ က်လာသည့္ႏွယ္။ ဖက္ရြက္ဟု ဆိုေသာ္လည္း မိုးဦးကာလ၌ အထူးရွင္သန္ႀကီးျပင္သည့္ ပိန္းၾကာဖက္ႀကီးသာ ျဖစ္ေခ်သည္။ ဦးဂဠဳန္ကား ကြမ္းတျမံဳ႕ျမံဳလုပ္ရင္း ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာသည္။ ရိုးရာလက္ေ၀ွ႔သမားႀကီးပီပီ ပြဲခင္းက်င္းမႈ ေနရာက်နမႈ ရွိမရွိကုိ စစ္ေဆးသည္။ ဆိုင္း၀ိုင္းတြင္ လူစံုတက္စံု ရွိမရွိကို ၾကည့္ရႈသည္။

ရိုးရာလက္ေ၀ွ႔ပြဲ က်င္းပရာတြင္ ဆိုင္း၀ိုင္းကို ေနရာခ်ထားမႈသည္ လြန္စြာမွပင္ အေရးႀကီးလွသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဆိုင္း၀ိုင္းေနရာ အထားမွားလွ်င္ အနာတရျဖစ္တတ္၊ လူေသတတ္သည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆိုင္း၀ိုင္းကို ေတာင္အရပ္တြင္ ေနရာခ်ထားေလ့ရွိသည္။ ေတာင္အရပ္တြင္ မသင့္ပါမွ အေရွ႕အရပ္တြင္ ေနရာခ်သည္။ အေနာက္အရပ္၊ ေျမာက္အရပ္တို႔တြင္ ေနရာခ်ရိုး ထံုးစံမရွိေခ်။ ထိုမွ်သာမကေသး ႀကိဳး၀ိုင္းဒိုင္တို႔၏ ေနရာယူမႈသည္လည္း ဆိုင္း၀ိုင္း ေနရာခ်ထားမႈနည္းတူ မ်ားစြာ အေရးပါသည္။ ၀ိုင္းဒိုင္တို႔သည္ နဂါးလွည့္ နတ္ေန လြတ္ေအာင္ ေနရာယူရသည္။ နဂါးလွည့္ နတ္ေန မသင့္လွ်င္ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္တို႔ အနာတရ ျဖစ္တတ္သည္ဟု အစြဲအလမ္း ရွိေသးသည္။

(၇)

စေတာ္တိုက္သံကို ၾကားရေလၿပီ။

ေရႊပြဲလာ ပရိသတ္ႀကီး ခင္ဗ်ာ .. ကေန႔ညမွာ အသည္းေကာင္းလို႔ ပြဲေတာင္းၾကသူေတြ မနည္းလွပါဘူး။ ပု၀ါမကူ ေရမရႈ စတမ္း၊ ေရကုန္ေရခန္း ထိုးသတ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ဒိုင္လူႀကီးမ်ား ထံေမွာက္ လာေရာက္ၿပီး စာရင္းေပးသြင္း ၾကတဲ့သူေပါင္း လက္ေ၀ွ႔၀ါသနာရွင္ေပါင္း အေယာက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်။

ဒီေတာ့ ကေန႔ညမွာ မိဘျပည္သူုမ်ားအေနနဲ႔ လက္ေ၀ွ႔၀ါသနာရွင္တို႔ရဲ႕ အံ့မခန္း အစြမ္းအစကို တ၀ႀကီး ရႈစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်။ ၾကားပြဲဆိုေပမယ့္ တအားခဲၿပီး ထိုးသတ္ၾကမွာမို႔ အခ်ိန္မျဖဳန္းဘဲ တစ္အိမ္လံုး၊ အခ်ိန္မၾကာေအာင္ ထဘီမခါဘဲ အသည္းေကာင္းသူမ်ားထိုးသတ္မယ့္ပြဲစဥ္ကို လာေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ရႈစားၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ ေနာက္က်ရင္ေတာ့ အေပါက္၀ကေန လွည့္ျပန္ရမွာ ထံုးစံပါပဲ ခင္ဗ် ဟူသည့္ု ေၾကညာေဆာ္ၾသသံကို ၾကားလိုက္ရ၏။

ထိုေဆာ္ၾသသံကုိ ၾကားရၿပီးေနာက္ ပရိသတ္တို႔သည္ လက္ေ၀ွ႔ရုံအတြင္းသို႔ တရိပ္ရိပ္တက္လာသည့္ ဒီေရလႈိင္းလံုးႀကီးမ်ားအလား စုရံုးေရာက္ရွိလာၾကသည္။

ႀကိဳး၀ိုင္ဒိုင္တို႔ ဘုရားကန္ေတာ့ခန္းဆင္၊ သမားစဥ္၀ါစဥ္ ေတာင္းပန္၊ ပါးပုတ္တမ္းကစားၿပီးေနာက္ ပြဲစေလ၏။ ဦးစြာ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားက ၾကားပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ႏြဲၾကမည့္ တက္သစ္စ လက္ေ၀ွ႕သမားတို႔၏ အမည္မ်ားကို ဖတ္ၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကားပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ဆင္ႏြဲမည့္ အဆိုင္းကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ေလ၏။ ၾကားပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ႏြဲမည့္ လက္ေ၀ွ႔ပေဂးတို႔ ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းသို႔ ႂကြေရာက္လာေလၿပီ။ ႏွစ္ဦးလံုးမွာ ပုဆိုးဂြင္းသိုင္းျဖဳတ္ခါစ အရြယ္မွ်သာလွ်င္ ျဖစ္၏။

ဦးဂဠဳန္သည္ လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္ႏွပ္ေခ်းေပတလူးတို႔ကို အေရးတယူျပဳကာ ႀကိဳး၀ိုင္း အနီေထာင့္၊ အျပာေထာင့္ ေနရာသတ္မွတ္ေပးသည္။ ဒဏ္ရာေဟာင္းရွိမရွိကို ၾကည့္ရႈသည္။ ယင္းတို႔၏ လက္သည္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးသည္။ လက္သည္းရွည္သည္ဟု ထင္လွ်င္ ညွပ္သည္။ ဆံပင္ရွည္ဟု ထင္လွ်င္ ဆံစတို႔ကို ကပ္ေက်းျဖင့္ ကိုက္ျဖတ္သည္။ ႀကိဳး၀ိုင္းစည္းမ်ဥ္းတို႔ကို ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဦးဂဠဳန္သည္ လက္ေ၀ွ႕သမားငယ္ႏွစ္ဦးတို႔ႏွင့္ ပရိသတ္ကို မိတ္ဆက္ေပးေလ၏။

ႏွစ္ဦးလံုး က်ိဳက္ထိုနယ္သားမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ တစ္ဦးမွာ ပ်ဥ္းမစခန္းရြာမွျဖစ္ၿပီး တိုးပြား ဟု အမည္ရသည္။ က်န္တစ္ဦးမွာမူ ဖကၠလိပ္ေက်းရြာသား ျဖစ္ၿပီး၊ ေမာင္ေက်ာ္မင္း ဟူ၏။ ဦးဂဠဳန္သည္ ေမာင္ေက်ာ္မင္းဟူသည့္ အမည္သည္ ႀကိဳး၀ိုင္းအမည္အျဖစ္ ေခၚတြင္ရန္ မသင့္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ က ခ ဂ ဃ င ဟု အစခ်ီၿပီးလွ်င္ အၾကင္ ေမာင္ေက်ာ္မင္းအား က်ားႀကီးဟု အမည္သညာ ေခၚတြင္ေစသည္။ သို႔ျဖင့္ ေမာင္ေက်ာ္မင္းသည္ လူဘ၀မွ က်ားဘ၀သို႔ အရွင္လတ္လတ္ ဘ၀ေျပာင္းရေတာ့သည္။

ေရႊပြဲလာ ပရိသတ္ႀကီး ခင္ဗ်ာ အခုၾကားပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ထိုးသတ္မယ့္ လက္ေ၀ွ႔၀ါသနာရွင္ ႏွစ္ဦးကေတာ့ ပ်ဥ္းမစခန္းရြာသားကေလး တိုးပြားနဲ႔ ဖကၠလိပ္ေက်းရြာက တက္သစ္စ လက္ေ၀ွ႔သမား က်ားႀကီးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ အခုၾကားပြဲမွာ တိုးပြားကပဲ ထိုးအားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အႏိုင္ပိုင္းေလမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဖကၠလိပ္သား က်ားႀကီးကပဲ တအားတီး ေလမလားဆိုတာကို အသည္းတယားယား ရင္တဖိုဖိုနဲ႔ ရႈစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ တိုးပြားနဲ႔ က်ားႀကီး .. က်ားႀကီးနဲ႔ တိုးပြား .. အသည္းေကာင္းသူေတြ ထိုးသတ္ၾကမွာမို႔ မ်က္ေတာင္မခတ္စတမ္း အားေပးရႈစားေတာ္မူၾကပါဦး ခင္ဗ်ာ။ အသည္းေကာင္းလို႔ ပြဲေတာင္းတဲ့ တိုးပြားနဲ႔ က်ားႀကီး၊ က်ားႀကီးနဲ႔ တိုးပြား။ အက္ကိုးတင္ထားေသာ ေက်ာက္စက္၏ တန္ခိုးေၾကာင့္ က်ားႀကီးနဲ႔ တိုးပြား ဟူေသာ အဆံုးသတ္ စကားသံသည္ ပြား ပြား ပြား ပြား ပြား ဟု ရိုက္ျခဳန္းျမည္ဟီးၿပီးလွ်င္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ က်င္းပေနေသာ ကင္မြန္းစခန္းတစ္ရြာလံုးကို လႊမ္းျခံဳလိုက္ေလ၏။

တိိုးပြားႏွင့္ က်ားႀကီး ႏွစ္ဦးလံုးသည္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲႏြဲၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္လင့္ကစား ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ အားေပးေနၾကေသာ ပရိသတ္အရွိန္၊ ခမ္းနားလွသည့္ ႀကိဳး၀ိုင္းႀကီးဟူသည့္ အရွိန္၊ မီးေရာင္ရွိန္ စသည့္ အရွိန္တို႔ေၾကာင့္ ေၾကာက္ဒူးတုန္သလိုလို ျဖစ္ေနၾကဟန္တူသည္။ တြန္႔ဆုတ္ တြန္႔ဆုတ္ လုပ္ကာ ေနၾကသည္။ ဆိုင္း၀ိုင္းမွ ဗိန္းေဗာင္းတိုက္သံသည္ ယင္းတို႔၏ ေၾကာက္စိတ္တို႔ကို ပယ္ရွားလိုက္ေလ၏။ လင္းကြင္းသံသည္ ယင္းတို႔၏ စိတ္ကို တက္ႂကြေစသည္။ ႏွဲသံသည္ အနီအျပာျခယ္သထားသည့္ ႀကိဳး၀ုိင္းအလယ္တြင္ သင္တို႔၏ ေယာက်္ားအစြမ္းကို ျပေလာ့ဟု တိုက္တြန္းေနသည့္ အလား။

ထိုး ဟူသည့္ ထား၀ယ္၀င္းႏိုင္၏ ဒိုင္လႊတ္သံအဆံုးတြင္ လက္ေ၀ွ႔သမားႏွစ္ဦးလံုး ေခါင္းတခါခါ၊ ေျခဆန္႔ခ်ည္ လက္ဆန္႔ခ်ည္ျပဳၿပီး ထိုးသတ္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။ မီးေရာင္ေအာက္တြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ က်ားေခ်ာင္းေခ်ာင္းၿပီး ထိုးသတ္ကြက္ ရွာၾကသည္။ က်ားႀကီးသည္ တိုးပြားထက္ ေဒါင္အနည္းငယ္ပို၍ ေကာင္း၏။ သို႔ေသာ္ တိုးပြားသည္ အလံုးအဖန္ ေတာင့္တင္းက်စ္လစ္ေသာေၾကာင့္ ထိုကြာျခားခ်က္မွာ မေျပာပေလာက္ေပ။ တိုးပြားသည္ ကြ်ဲေပါက္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူၿပီး၊ က်ားႀကီးမွာမူ က်ားႀကီးဟူေသာ အမည္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္ က်ားက်ားလ်ားလ်ား ရွိလွပါေပသည္။

အျပန္အလွန္ ထိုးကြက္ရွာေနၾကရာမွ တိုးပြားသည္ ဘယ္ေျခကို ရုတ္ျခည္ႂကြၿပီး ခတ္မေယာင္ျပဳ၏။ က်ားႀကီးကလည္း လွ်င္ျမန္စြာ ေနရာေျပာင္း၍ ဘယ္ေျခကို ညာဒူးျဖင့္ ကာရန္     ျပင္၏။ ထိုအခိုက္ တိုးပြားသည္ ဘယ္ေျချဖင့္ မေက်ာက္ေတာ့ဘဲ ညာေျဖာင့္လက္သီးတစ္လံုးကို လွ်င္စြာ လႊတ္၏။ တိုးပြား၏ ညာေျဖာင့္လက္သီးကို က်ားႀကီး မေရွာင္ႏိုင္ျဖစ္ေလရကား လက္သီးႏွင့္ မ်က္ႏွာ မိတ္ဆက္သံ ေျဖာက္ခနဲ ၾကားလိုက္ရသည္။ မ်က္ႏွာႏွင့္ လက္သီး သစၥာႏွံေသာ္ျငား ခ်က္ေကာင္းကို ထိမိဟန္မတူေခ်။ က်ားႀကီးသည္ ကိုယ္ကိုယို႔၍ အေနာက္သို႔ အသာတိမ္း၏။ တိုးပြားသည္ ဘယ္ညာေပါက္လက္သီးမ်ားျဖင့္ တရစပ္ ထိုးသတ္သည္။

က်ားႀကီးကလည္း ပူးကပ္ထိုးသတ္လာေသာ္ တိုးပြားကို လူခ်င္းခြာ၍ ေရွာင္တိမ္းၿပီးလွ်င္၊ မိုးသီးမိုးေပါက္အလား က်ေရာက္လာသည့္ ဘယ္ညာထိုးခ်က္မ်ားကို ကာကြယ္ေလသည္။ လူခ်င္းပူးကပ္ရာမွ ခြာ၍ထြက္ရာတြင္ ၀ိုက္လက္သီး ကၽြဲခတ္ေျခဖ်ားရိုက္နည္းျဖင့္ တန္ျပန္ထိုးသတ္လိုက္သည္။ ခ်က္ေကာင္းကို ထိမိဟန္ တူသည္။ တိုးပြား ခ်ာခနဲ ျဖစ္သြား၏။ ဆက္မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုအခိုက္ ဟိုး ဟူသည့္ ဦးဂဠဳန္၏ ဖ်ဥ္သံကိုၾကားရသည္။ လက္ေ၀ွ႔သမားႏွစ္ဦးလံုးကို ျပန္လည္ ရင္ဆိုင္ေစသည္။ လႊတ္မယ္ ထိုး ဟူသည့္ အသံအဆံုး၌ လက္ေ၀ွ႔သမားႏွစ္ဦးသည္ ပူးတံု႔ ခြာတံု႔ျပဳကာ ထိုးသတ္ၾကေလ၏။ လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္တို႔သည္ ငယ္ပင္ငယ္ေသာ္ျငားလည္း ေသသပ္က်နစြာ ထိုးသတ္တတ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္ေ၀ွ႔ထိုးနည္း သတ္ကြက္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိျမင္ႏိုင္သည္။ ဤသို႔ ထိုးသတ္ၾကရင္းႏွင့္ပင္ ပထမအခ်ီ အၿပီးသတ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေလ၏။

(၈)

အေပါင္းအေဖာ္တို႔သည္ ယင္းတို႔၏ သူငယ္ခ်င္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူေနၾကဟန္ တူသည္။ ယင္းတို႔၏ ငယ္ေပါင္း ႏွပ္ေခ်းေပတလူး လက္ေ၀ွ႔ပေဂးႀကီးမ်ားကို သံပုရာသီး ေပးသူေပး၏။ ေရခဲကပ္သူ ကပ္၏။ ယိုးဒယားျပည္ျဖစ္ ေမႊးပြတဘက္ႀကီးမ်ားျဖင့္ ယပ္ခတ္ေပးသူလည္း ရွိ၏။ ထိုအခိုက္ အမယ္အိုႀကီးတစ္ေယာက္သည္ ေရာက္ရက္ခတ္ေနၾကေသာ လူစုၾကားသို႔ တိုး၀င္လာၿပီးလွ်င္ ဖကၠလိပ္္ရြာသားက်ားႀကီးေနရာယူရာ ႀကိဳး၀ိုင္းအျပာေထာင့္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ စပ္စုလိုေသာစိတ္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ ထိုင္ရာမွ ထ၍ ႀကိဳး၀ုိင္းအနားသို႔ အသာကပ္သြားမိသည္။

ထိုအမယ္ႀကီးသည္ ႀကိဳး၀ိုင္းေထာင့္သို႔ ေရာက္လွ်င္ ဟင္ ၾကည့္စမ္း ၾကည့္စမ္း မေအအိုႀကီးကို လိမ္တဲ့ သားမိုက္ ငါ့ကို ေျပာေတာ့ ႀကိဳး၀ိုင္းအနားကို ေယာင္လို႔ေတာင္ မသြားပါဘူးဆို ဟင္ ငါ့မ်က္ရည္က်တာကို နင္ ေတာ္ေတာ္ျမင္ခ်င္ေနလား ဟဲ့ ေက်ာ္မင္း ဟဲ့ ေျဖစမ္း ဟု ဆူပူုႀကိမ္းေမာင္းကာ က်ားႀကီး၏ အရႈိက္ကို စကားလက္သီးျဖင့္ ထိုးႏွက္လိုက္သည္။ ထိုမွ်မကေသး အမယ္အိုႀကီးသည္ နင့္ ဖေအေျခရာကိုနင္းၿပီး ငါ့ မ်က္ရည္က်ေအာင္ လုပ္မလို႔လား ဟု တစ္ခြန္းေတာသည္။ က်ားႀကီးတစ္ျဖစ္လဲ ေက်ာ္မင္းသည္ အေမအိုႀကီး၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်ားအျဖစ္မွ ေရြ႕ေလ်ာၿပီး အိမ္ေမြးေၾကာင္ႀကီးပမာ ျဖစ္သြားေလသည္။ ျပင္းစြာထိုးႏွက္လိုက္သည့္ စကားသံတို႔ေၾကာင့္ ေၾကာင္က်ားႀကီး ငိုင္ခနဲ ျဖစ္သြားသည္။ ဆြံ႔အသူအလား စကားတစ္ခြန္းမွ်ပင္ မဆိုႏိုင္။

အမယ္အိုႀကီး၏ ေဒါသသည္ အကူလူ၊ ၀ိုင္းေထာက္ အစရွိသည့္ သူငယ္အေပါင္းအေပၚသို႔ ဆက္လက္ျဖန္႔က်က္ျပန္သည္။ နင္တို႔တေတြကလည္း တစ္က်ိတ္တည္း တစ္ၾကံတည္းပဲ။ ငါ့ မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္ထားၾကဘူး။ အေမအိုႀကီးကို မသနားၾကဘူး။ ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္းကို တားမယ္ ဆီးမယ္ မရွိဘူး။ ေသလမ္းေရာက္ေအာင္ ေျမွာက္ပင့္ေပးၾကတယ္ဟု ျမည္တြန္ေတာက္တီးျပန္သည္။

(၉)

ထိုအခိုက္ ကဲ အစန္းရယ္ ေျပာမေနပါနဲ႔ကြာ။ ကေလးကလည္း ၀ါသနာ တယ္ႀကီးတာကို မင္း အသိသားနဲ႔ဟု ေလျပည္ထိုးသံကို ၾကားလိုက္ရ၏။ အလို ေစာသာထူး။ ေၾသာ္ ေစာသာထူးလည္း အဘိုးအိုေပါက္စ ဘ၀ကို ေရာက္ေခ်ၿပီပဲ။ လက္စသတ္ေတာ့ က်ားႀကီးဆိုတာ ကိုသာထူးရဲ႕ သား ျဖစ္ေနပါကလားကရို႕။

ေစာသာထူးသည္ကား က်ိဳက္ထိုနယ္ ဖကၠလိပ္ေက်းရြာမွ ရိုးရာလက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္၏။ ပ်ိဳရြယ္စဥ္ကာလက အထူးပင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ဖူးသူ၊ ေအာက္ခရိုင္တ၀ိုက္တြင္ ေအာင္လံစိုက္ခဲ့သူ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ တစ္ဦးပါေပ။ အလံလုပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္ႏြဲခဲ့သူ ျဖစ္၏။ ေက်ာ္ၾကားစဥ္အခါက သထံု ေရႊစာရံဘုရားပြဲ လက္ေ၀ွ႔ရုံေတာ္ႀကီး၏ ရုံေစာင့္လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္အျဖစ္ ႏွစ္အလီလီ ၾကာေညာင္းသည့္တိုင္ေအာင္ လက္စြမ္းျပႏိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ရုံေစာင့္ဟူသည္ကား လက္ေ၀ွ႔ရုံကို ေစာင့္ၾကည့္ရသူ မဟုတ္ေခ်။ ရိုးရာလက္ေ၀ွ႔စနစ္တြင္ ထိုဘြဲ႕နာမသည္ လြန္စြာထူးခၽြန္၍ ပထမအလံဆြတ္ခူးရရွိသူတို႔သာ ရရွိႏိုင္ေသာ ဘြဲ႔နာမပင္ ျဖစ္သည္။ ရုံေစာင့္ဘြဲ႔သက္တမ္းသည္ တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေရွးအခါက ေဒသတစ္ခု၊ ပြဲေတာ္တစ္ရပ္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲကို တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ထည့္သြင္းၾကသည္။ ထိုလက္ေ၀ွ႔ပြဲတြင္ ပထမ ေအာင္လံကို ဆြတ္ယူႏိုင္သူတို႔အား ရုံေစာင့္ဘြဲ႕ကို ခ်ီးျမင့္သည္။ ရုံေစာင့္ဘြဲ႕ရသူသည္ ေနာက္ႏွစ္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္ လက္ေ၀ွ႔ရုံရွိရာသို႔ ေရာက္ေအာင္လာၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္လိုသူတို႔အား ခုခံထိုးသတ္ရသည္။ ေအာင္လံကို ဆက္လက္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ပါက ရုံေစာင့္ဘြဲ႕ကို ဆက္လက္ ခံယူႏိုင္ၿပီး၊ ရႈံးနိမ့္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲသို႔ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ျခင္း မျပဳလွ်င္ ထိုရုံေစာင့္ဘြဲ႕ကို အျခားေသာ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္တို႔အား လြဲေျပာင္းေပးအပ္ရသည္။

ေစာသာထူး ပ်ိဳရြယ္စဥ္က ဆိုခဲ့ဖူးေသာ ေအာက္ခရိုင္တစ္၀ိုက္မွာ ေက်ာက္တိုင္စိုက္မယ့္ ေစာသာထူး၊ ပြဲေတြ႔မေရွာင္၊ ကြမ္းမန္း မစား၊ ထံုးမန္း မမ်ိဳ၊ ေရမန္း မေသာက္၊ ပီးေဆးလည္း မေဆာင္ဘူး၊ ႏိုင္ငံတ၀ွမ္း လက္ေ၀ွ႔စြမ္းျပခဲ့သူမို႔ လူစြမ္းေကာင္းမွန္ရင္ တစ္ပြဲတစ္လမ္း အကဲစမ္းရေအာင္ ကဲ ၀ိုင္းထဲကို ၀င္ခဲ့စမ္း၊ ေအာင္ဘာေလမဲမႏႈိက္ ႀကိဳက္ရာလူတက္ခဲ့ေခ် ေအာင္လံခ်ိဳးၿပီး ခါးထိုးျပန္မယ္ ဟူသည့္ လက္ေ၀ွ႔ႀကိမ္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ကေလးတစ္သိုက္၏ ပါးစပ္ဖ်ားတြင္ အထူးပင္ ေရပန္းစား ခဲ့ဖူးေသးသည္။ ေအာင္လံခ်ိဳးၿပီး ခါးထိုးျပန္မယ္ ဟူေသာ စကားအတိုင္း ေစာသာထူး၏ ႏိုင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆြတ္ခူးရရွိသည့္ ေအာင္လံကို တစ္၀က္ခ်ိဳးၿပီး ခါးတြင္ထိုးကာ လက္ေ၀ွ႔ေရးျပေနပံုမ်ားကို ျမင္ေယာင္မိသည္။

ေစာသာထူး၏ လက္ေ၀ွ႔ေရးျပဟန္သည္ လက္ေ၀ွ႔ထိုးသတ္ဟန္ႏွင့္ မတူ၊ ကရင္ဒံုးကဟန္အတိုင္း ကျပကာ လက္ေ၀ွ႔ေရးျပသျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းလက္ေ၀ွ႔ေရးျပဟန္ကို မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္တို႔ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ႀကီးသည္ အိမ္ေထာင္ရက္သားက်ၿပီးေနာက္ ႀကိဳး၀ိုင္းကို ေက်ာခိုင္းသြားခဲ့ေလေတာ့၏။

သို႔ေသာ္ လူမွာ အမ်ိဳး၊ ၾကက္မွာ အရိုး ဟူသည့္ စကားအတိုင္း ေစာသာထူး၏ သားသည္ က်ားႀကီးဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ႀကိဳး၀ိုင္းထက္သို႔ တက္လာေလၿပီ။ သို႔ေသာ္ မိခင္ျဖစ္သူသည္ သားငယ္ လက္ေ၀ွ႔ယွဥ္ၿပိဳင္သည္ကို ႏွစ္ၿမိဳဟန္ မတူ။ ေစာသာထူးကမူ သားငယ္၏ ၀ါသနာကို တားဆီးလိုပံု မရ။ သို႔ျဖင့္ လက္ေ၀ွ႕သမားငယ္၊ မိခင္ႏွင့္ ဖခင္တို႔ ဗ်ာမ်ားေနၾကခိုက္တြင္ ထား၀ယ္၀င္းႏိုင္၏ အကူလူ ဆင္းမယ္။ ၀ိုင္းေထာက္ ဆင္းမယ္။ ဒုတိယအခ်ီျပန္စမွာမို႔ လက္ေ၀ွ႔သမားမ်ား အသီးသီး ေနရာယူေပးၾကပါ ဟု ေအာင္ျမင္ခံ့ညာစြာ သတိေပးလိုက္သံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ အေတာ္ပင္ ရုန္းရင္းဆံခတ္ ျဖစ္သြားသည္။ မိခင္ျဖစ္သူက လက္ေ၀ွ႔သမား သားငယ္ကို ႀကိဳး၀ိုင္းျပင္မွ ဆြဲထားသည္။ ေစာသာထူးက ခ်စ္ဇနီးကို တားဆီးသည္။ လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္သည္ ထိုင္ရာမွ ထ၍ မရဘဲ ကုန္းကုန္းကြကြျဖင့္ အေတာ္ပင္ ေနရာမက် ျဖစ္ေနေလ၏။

အစန္းရယ္ ဒီတစ္ပြဲေတာ့ ထိုးခြင့္ေပးလိုက္ပါကြယ္။ ေနာက္ပြဲေတြ မထိုးရင္ ၿပီးတာပဲ မလား။ အစ္ကို ကေလးကို ၾကည့္ေျပာပါ့မယ္ ဟု အဘိုးအိုေစာသာထူးက တိုးလွ်ိဳးသည္။ ထိုေတာင္းပန္သံကို ၾကားလွ်င္ အၾကင္အစန္း ဟူေသာ အမယ္အိုႀကီးသည္ လင္ေတာ္ေမာင္ကို ႏႈတ္လွံထိုးအံ့ေသာငွာ ေနာက္သို႔လွည့္၏။ ထို႔ေနာက္ ရွင္ လွ်ာအရိုး မရွိတိုင္း ေလွ်ာက္ေျပာ မေနနဲ႔။ ေနာင္လည္း မထိုးရဘူး။ အခုလည္း မထိုးရဘူး။ က်ဳပ္သားေလး အနာတရ ျဖစ္မွာ က်ဳပ္ မၾကည့္ရက္ဘူး။ က်ဳပ္က ၀မ္းနဲ႔ လြယ္ၿပီး ေမြးထားရတာ။ ရွင့္လို ပစ္ပစ္ခါခါ မေျပာႏိုင္ဘူး ဟု ဆိုလိုက္ေလ၏။ ယင္းသို႔ဆိုခိုက္၀ယ္ သားငယ္၏ ခါး၀တ္ကို ဆြဲကိုင္ထားေသာ အမယ္အို၏ လက္သည္ ေျပေလ်ာ့သြားေလ၏။ က်ားႀကီးသည္ ထိုအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ အေမရယ္ ဒီတစ္ပြဲတည္းထိုးမွာပါဗ်ာ ေနာက္မထိုးရင္ ၿပီးတာပဲမလား ဟုဆိုၿပီးလွ်င္ အေမအို၏ လက္တြင္းမွ လြတ္ေအာင္ရုန္း၍ ႀကိဳး၀ိုင္းအလယ္တြင္ ေနရာယူလိုက္ေလသတည္း။ 


(၁၀)

ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း၌ တိုးပြားႏွင့္ က်ားႀကီးတို႔၏ လက္ေ၀ွ႔ပြဲ၊ ႀကိဳး၀ိုင္းျပင္ပ၌ အေမအိုႏွင့္ လက္ေ၀ွ႔သမားအိုႀကီးတို႔၏ လက္ေ၀ွ႔ပြဲ၊ ေပါင္းလက္ေ၀ွ႔ပြဲ ႏွစ္ပြဲ အသီးသီး က်င္းပေလ၏။ ေရႊပြဲလာ ပရိသတ္တို႔ကား တၿပိဳင္တည္း က်င္းပသည့္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲႏွစ္ပြဲကို တ၀ႀကီး ရႈစားၾကရသည္။

ဒုတိယအခ်ီ လႊတ္သည္ႏွင့္ တၿပိဳက္နက္ တိုးပြားသည္ ဘယ္ညာလက္သီးတို႔ကို မိုးသီးမိုးေပါက္မ်ားအလား တရစပ္ လႊတ္၏။ က်ားႀကီးကလည္း ေရွာင္၏။ တိမ္း၏။ ရံဖန္ရံခန္တြင္ တိုးပြား၏ ဟာကြက္ကို ရွာၿပီး ခ်က္ေကာင္းသိပ္သည္။ လူခ်င္းပူးကပ္မိလွ်င္ တိုးပြားသည္ က်ားႀကီး၏ လည္ကုပ္ကို တံေတာင္ဆစ္ေကြးတြင္ ပူးညွပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး၊ ေအာက္ႏွိမ့္ဆြဲခ်ကာ ရင္ညြန္႔၊ ရင္အံု၊ မ်က္ခြက္၊ ေမးေစ့၊ လည္ေစ့၊ ဗိုက္အရႈိက္တို႔ကို ဒူးျဖင့္ ပင့္၍ ပင့္၍ တိုက္သည္။ က်ားႀကီးကလည္း တိုးပြား၏ ေျမာက္တက္လာေသာ ဒူးအစံုကို တံေတာင္ျဖင့္ တြတ္သည္။ ေပါင္ေၾကာသားတို႔ကို ေထာင္းသည္။

ထိုအခိုက္အတန္႔အတြင္း၌ ႀကိဳး၀ိုင္းျပင္ပရွိ လက္ေ၀ွ႔၀ိုင္းသည္ မ်ားစြာေသာ ပရိသတ္တို႔၏ ၾသဘာေပးျခင္းကို ခံယူေနေလ၏။ အမယ္အိုသည္ သားေဇာေၾကာင့္ အိမ္ဦးနတ္ေစာသားထူး၏ ဆံပင္ကိုဆြဲသည္။ ေစာသာထူးက မေရွာင္။ အဆြဲခံသည္။ အမယ္အိုသည္ ေစာသာထူး၏ ဆံပင္ကို ဆြဲကာမွ်ႏွင့္ မေက်နပ္ေသး။ မ်က္စိကို ႏႈိက္သည္။ ေစာသာထူးသည္ အမယ္အို၏ လက္အစံုကို ညင္သာစြာ ခ်ဳပ္ကိုင္လုိက္သည္။ ထိုအခါ အမယ္အိုသည္ ဟင္ ေယာက်္ားရင့္မာႀကီး ျဖစ္ရက္နဲ႔ ငါ့လက္ကို ခ်ဳပ္ထားတယ္။ လႊတ္ အခုလႊတ္။ ငါ့ အသားကို မထိနဲ႔ ဟု ဟစ္၏။ ေစာသာထူးလည္း မည္သို႔မွ် မဆိုႏိုင္။ အမယ္အို၏ စကားကို နာခံၿပီးလွ်င္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာလက္တို႔ကို လႊတ္လိုက္သည္။ ၿပီးလွ်င္ ကိုယ္ကို ေနာက္သို႔ ယို႔ၿပီး ၿငိမ္သက္စြာ ေနေလ၏။ သို႔ရာတြင္ သားေဇာကပ္ေနသည့္ က်ားရဲမကဲ့သို႔ ေဒါသမာန္ဟုန္ ျပင္းထန္ေနသည့္ အမယ္အိုသည္ ထပ္မံ သတ္ပုတ္အံ့ေသာငွာ အိမ္ဦးနတ္ႀကီး၏ အပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာျပန္သည္။ 

ပရိသတ္တို႔ကား ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းမွ လက္ေ၀ွ႔ပြဲကို မရႈစားႏိုင္ဘဲ ႀကိဳး၀ိုင္းျပင္ပမွ လက္ေ၀ွ႔ပြဲကိုသာ အထူး အားေပးၾကကုန္၏။ ပရိသတ္မဆိုထားဘိ။ ႀကိဳး၀ိုင္းဒိုင္လုပ္သူ ဦးဂဠဳန္ႏွင့္ ထား၀ယ္၀င္းႏိုင္တို႔ပင္လွ်င္ ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းမွ လက္ေ၀ွ႔ပြဲကို ေတာ္စြေလ်ာ္စြလုပ္ၿပီးလွ်င္ ေစာသာထူးႏွင့္ အမယ္အိုတို႔၏ လက္ေ၀ွ႔ပြဲကို ျပံဳးၿဖီးၿဖီး မ်က္ႏွာထားျဖင့္ အားေပးၾကေလ၏။ 

ေစာသာထူးသည္ ၀ိုင္းအံုၾကည့္ရႈေနၾကေသာ လူအုပ္ေၾကာင့္ ရွက္ရြံ႕မိသလိုလို ျဖစ္လာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေသာ အမယ္အိုကို ၎င္း၏ သန္မာလွစြာေသာ လက္ေမာင္းႀကီးျဖင့္ ညင္သာစြာ ေထြးေပြ႕ခ်ဳပ္ေႏွာင္လိုက္္ေလ၏။ ပရိသတ္အားလံုး အထူးပင္ ပြဲက်သြားေလ၏။

အမယ္အိုႀကီးသည္ ၎အား ရစ္ပတ္ထားသည့္ ေစာသာထူး၏ လက္ေမာင္းအစံုကို ပယ္ရွားရန္ ျပဳေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေစာသာထူးဟူသည့္ လက္ေ၀ွ႕ေက်ာ္သည္ အၾကင္အမယ္အို၏ ၾကံလွီေသာခႏၶာကိုယ္ကို သန္မာလွစြာေသာ လက္တို႔ျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ယံုမွ်သာမက၊ အစန္းရယ္ .. အစန္းကလည္းကြာ ဟူေသာ တိုးတိုးဖြဖြ ေရရြတ္သံတို႔ျဖင့္ပါ အမယ္အိုႀကီး၏ စိတ္ႏွလံုးကိုလည္း ရစ္ပတ္ဖြဲ႔ေႏွာင္လုိက္သည္။ အမယ္အို မလႈပ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ေစာသာထူး၏ ရင္အုပ္က်ယ္ႀကီးအတြင္းတြင္ ေနရထိုင္ရခက္ဟန္၊ အသက္ရႈရက်ပ္လာဟန္ တူသည္။ အမယ္အို ရႈံးေခ်ၿပီေလာ။ ထို႔သို႔ မဟုတ္ရပါ။ ေမတၱာရွိန္ေၾကာင့္ အမယ္အို မာန္ကို ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းသာ ျဖစ္၏။ အမယ္အိုကား ရွက္၍ မဆံုးေတာ့ၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ရွက္ရမ္းရမ္းၿပီးလွ်င္ လႊတ္ .. အခု လႊတ္ ဟူေသာ စကားကို တဖန္တလဲလဲ ေရရြတ္ၿပီးလွ်င္ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ႀကီး၏ ရင္အုပ္က်ယ္ႀကီးကို ေသးငယ္လွစြာေသာ လက္သီးဆုပ္တို႔ျဖင့္ တရစပ္ ထုႏွက္ေလသည္။ ပရိသတ္ႀကီးသည္ တရႊီရႊီ တေျဖာင္းေျဖာင္းေသာ ၾသဘာသံတို႔ျဖင့္ အမယ္အိုႏွင့္ ေစာသာထူးတို႔ကို ေကာင္းခ်ီးေပးလိုက္ၾက၏။

ထို႔ေနာက္ ပရိသတ္ႀကီးသည္ မတိုင္ပင္ရပါပဲ ေစာသာထူး ေစာသာထူး ဟု သံၿပိဳင္ဟစ္ေႂကြးၿပီး ေစာသာထူး၏ ေအာင္ပြဲကို ေကာင္းခ်ီးေပး၏။ ေစာသာထူးက စပ္ျဖဲျဖဲလုပ္ကာ ေနေလ၏။ အမယ္အိုကား ရွက္လြန္းလွေသာေၾကာင့္ ေစာသာထူး၏ ရင္ခြင္အတြင္း မ်က္ႏွာအပ္ကာ ေနေလသတည္း။

ကၽြႏ္ုပ္ ကေလးအရြယ္တြင္ သထံုၿမိဳ႔ ေရႊစာရံဘုရားပြဲ၌ ေစာသာထူး ေအာင္လံခ်ိဳးစဥ္က ေစာသာထူး ဟူေသာ အမည္ကို ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ ေႂကြးေၾကာ္ အားေပးခဲ့ဖူးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အရသာကား မ်ားစြာ ျခားနားလွသည္။ ယခု ေအာ္ဟစ္အားေပးရသည္မွာ ခံတြင္းအရသာ ပိုမိုရွိလွပါေပသည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။

(၁၁)

ထို႔သို႔ ပရိသတ္ႀကီး ေရာက္ရက္ခတ္ေနၾကခိုက္တြင္ ဒုတိယအခ်ီ ၿပီးဆံုးေလ၏။ ေစာသာထူးတို႔ လင္မယား၏ လက္ေ၀ွ႔ပြဲကို အားေပးေနရေသာေၾကာင့္ ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းမွ လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္တို႔ မည္သို႔ မည္ပံု ထိုးသတ္ၾကသည္ကို ေကာင္းစြာ မသိလိုက္ေခ်။ တိုးပြားသည္ လြန္စြာေမာဟိုက္ေသာေၾကာင့္ ႀကိဳး၀ိုင္းအနီေထာင့္တြင္ ေျခပစ္လက္ပစ္ထိုင္ခ်ၿပီး အနားယူေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သူ၏ ရင္အုပ္မွာလည္း ဖာဖိုႀကီးပမာႏွယ္ ျမင့္ခ်ည္၊ သက္ခ်ည္ ျဖစ္ေနေလကို ျမင္ရ၏။ ထိုမွ်သာမက မ်က္ခံုးစပ္တြင္လည္း က်ားႀကီး၏ လက္ရာ ဇမ္ၺဴသေျပသီးႀကီး ေနရာယူထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

က်ားႀကီးမွာလည္း တိုးပြားနည္းတူပင္။ ေမာဟိုက္လြန္းလွသျဖင့္ ေျခပစ္လက္ပစ္ထိုင္ကာ အသက္၀ေအာင္ ရႈေနေလ၏။ အသက္ရႈသံသည္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္ေခါင္း ရထားအိုေဟာင္းႀကီး၏ ျမည္သံအလား။ က်ားႀကီးသည္ တိုးပြား ဒူးပ်ံေကၽြးသည္ကို ၀လင္ေအာင္ စားသံုးခဲ့ဟန္တူသည္။ သူငယ္ေဖာ္မ်ားသည္ ေရခဲကပ္သူကပ္။ ယပ္ခတ္သူခတ္ျဖင့္ အေတာ္ပင္ အလုပ္မ်ားသြား ၾကေလ၏။

ထိုအခ်င္းအရာကို ျမင္ေသာ္ ေစာသာထူးသည္ ပယ္မယား အမယ္အိုကို လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ဆြဲ၍ သားငယ္ထံပါးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေလသည္။ အမယ္အိုသည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ဖူးေယာင္ေနေသာ သားငယ္၏ မ်က္ႏွာကို ညိႈးငယ္စြာျဖင့္ ၾကည့္ရႈသည္။ အမယ္အို၏ မ်က္၀န္းအတြင္းမွ မ်က္ရည္ပူတို႔သည္ ျပည့္လွ်ံလာၿပီး ေျမျပင္သို႔ သက္ဆင္းေလ၏။ သို႔ေသာ္ အမယ္အိုသည္ မ်က္ရည္စတို႔ကို အက်ႌလက္အနာစျဖင့္ ကပ်ာကသီသုတ္သည္။ အမယ္အိုသည္ လက္ေ၀ွ႔သမားမယားပီပီ ဤသို႔ေသာ အခ်က္တြင္ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳစုေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ေကာင္းစြာသိသည္။

အမယ္အိုသည္ ခါး၀တ္ထဘီကို ေျဖေလ်ာ့ၿပီး ထဘီအထက္ဆင္ကို ဆြဲဆုတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ အထက္ဆင္စကို ႀကိဳးက်စ္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရ၏။ လက္စသတ္ေတာ့ ထဘီအထက္ဆင္ကို သားငယ္အတြက္ လက္ဖြဲ႕လုပ္ေပးမလိ႔ုပါကလား။ (စကားခ်ပ္ ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္ေ၀ွ႔သမားတို႔သည္ မီးေနသည္၊ ကိုယ္မသန္႔သည့္ မိန္းမငယ္ စသူတို႔ ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လွ်င္ အနာတရ ျပင္းစြာ ျဖစ္တတ္သည္ဟု အစြဲရွိၿပီး ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းသို႔ေသာ္လည္းေကာင္၊ ဆိုင္း၀ိုင္းအတြင္းသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း အ၀င္ခံေလ့မရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ မာတာမိခင္၏ ခါး၀တ္အထက္ဆင္ကိုမူ နားတြင္ ပန္ဆင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္တြင္ဖြဲ႔ခ်ည္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ေလ့ေဆာင္ထရွိသည္။ ယခုအခါတြင္မူ ထိုအေလ့မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေလၿပီ။)

ေစာသာထူးသည္ သားငယ္ကို ေရေအးျဖင့္ ဦးေခါင္းထက္မွ တသြင္သြင္ သြန္းဖ်န္းေပး၏။ ထို႔သို႔ သားငယ္ကို ျပဳစုေပးေနရင္းမွပင္ တိုးပြားရွိရာ ႀကိဳး၀ိုင္းေထာင္သို႔ၾကည့္ရင္း မင္း လက္သံေတာ္ေတာ္ေျပာင္တာပဲကြ။ ဘယ္သူ႕သားတုန္း။ သက္လံုေကာင္းေအာင္ ေလ့က်င့္ထားႏိုင္မွ လက္ေ၀ွ႔သမားေကာင္း ျဖစ္မယ္ကြ ဟု စကားလက္ေဆာင္ပါးသည္။ တိုးပြားက ဟုတ္ကဲ့ အဘ ကၽြန္ေတာ္က ပ်ဥ္းမစခန္းက ဖိုးၾကည္ရဲ႕ သားပါဟု စကားတံု႔ျပန္ၿပီး ေစာသာေဂး၏ ၾသ၀ါဒကို ခံယူသည္။ ေစာသာထူးက ေၾသာ္ မင္းက ဖိုးၾကည္ သားကိုး။ ေအးကြယ္ မင့္ဖေအကို သတိရေၾကာင္း ေျပာလိုက္ပါကြာ။ မင္းဖေအက ေျခခတ္ အင္မတန္သန္တဲ့ေကာင္ကြ ဟု တရင္းတႏွီး ဆိုျပန္သည္။ လြန္စြာ ၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းသည့္ ျမင္ကြင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပရိသတ္ႀကီးသည္ ယင္းတို႔အား တခဲနက္ ေကာင္းခ်ီၾသဘာ ေပးလိုက္ၾက၏။ ကင္မြန္းစခန္း ေတာင္ေျခမွ ၾသဘာသံသည္ က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္တန္းတစ္ခြင္လံုးသို႔ ပဲ့တင္ ထပ္သြားေလ၏။

(၁၂)

ၾကားပြဲတို႔၏ ထံုးစံအရ သံုးခ်ီမွ်သာ က်င္းပၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ သံုးခ်ီသံုးလားအတြင္း အႏိုင္အရႈံးေပၚသည္မွာ လြန္စြာရွား၏။ သေရပြဲအျဖစ္ျဖင့္ အဆံုးသတ္ရသည္မွာ ၾကားပြြဲတို႔၏ အစဥ္အလာလိုလိုပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္တို႔သည္ ၾကားပြဲမ်ားတြင္ နာမည္ရေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ၾကမ္းၾကမ္းရမ္းရမ္း ထိုးသတ္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကားပြဲတို႔သည္ ပြဲႀကီးမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ၾကည့္ေကာင္းေလသည္။

တတိယအခ်ီ စတင္ေလၿပီ။ လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္ႏွစ္ဦးသည္ ဒိုင္လႊတ္လွ်င္ လႊတ္ခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သည္းႀကီးမည္းႀကီး ထိုးသတ္ၾကေလ၏။ ပူးတံု႔ ခြာတံု႔ ျပဳကာ ထိုးသတ္ၾကသည္။ က်ားႀကီးက ေျခတစ္ဖက္ကို ေျမွာက္ၿပီး က်ားခုန္ ခုန္အုပ္ကာ တိုးပြားကို ဘယ္ညာေပါက္လက္သီးမ်ားျဖင့္ တရစပ္ ထိုးခ်၏။ တိုးပြားကလည္း က်ေရာက္လာေသာ လက္သီးမိုးေပါက္မ်ားကို တံေတာင္ လက္ဖ်ံစသည္တုိ႔ျဖင့္ ပယ္ရွားသည္။ လူခ်င္းပူးကပ္ ဖမ္းခ်ဳပ္ၿပီး ကိုင္ေပါက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း၏။ က်ားႀကီးက အခ်ဳပ္မခံ။ တိုးပြား၏ လက္အတြင္းမွာ ငါးရွဥ့္အလား လူးလြန္႔ရုန္းထြက္လာၿပီးလွ်င္ တိုးပြား၏ ေက်ာက္ကုန္းကို တံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္း၏။ တိုးပြားသည္ ကၽြဲေပါက္အလား သန္စြမ္းၿပီး ခံႏိုင္ရည္ ရွိသူျဖစ္၍ က်ားႀကီး တံေတာင္ျဖင့္ ေထာင္းသည္ကို မမႈေခ်။ က်ားႀကီးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ဖြပ္ခ်၊ လွဲခ်ရန္ ကိုသာ ထပ္မဲအားထုတ္၏။ ႏွစ္ဦးလံုး လံုးလားေထြးလား ျဖစ္သြားၾက၏။ ပရိသတ္တို႔ ဟင္ခနဲ ဟာခနဲ ျဖစ္သြားၾကသည္။ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားက လူခြဲေပးလိုက္သည္။

ဆိုင္း၀ိုင္းမွ ဗိန္းေဗာင္းသံသည္ လက္ေ၀ွ႔သတ္ေနသူတို႔ကို အားတက္ေစယံုမွ်သာမက အားေပးေနၾကသူတို႔၏ စိတ္ကုိလည္း တက္ႂကြေစသည္။ အေျပာေကာင္းေသာ လက္ေ၀ွ႔ပြဲေၾကညာသူက ရင္ဆိုင္အေတြ႔မွာ ဖင္ထိုင္ေမ့ေအာင္ ထိုးသတ္ၾကမယ့္သူႏွစ္ဦးပါခင္ဗ်။ တိုးပြားရဲ႕ ထိုးအားကေတာ့ မိုးႀကိဳးသြားအလားျပင္းထန္ၿပီး၊ လွ်ပ္စီးအလား ျမန္ဆန္လွပါတယ္။ မ်က္ခြက္လက္သီးထိခတ္မိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မ်ား ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့ မီးျခစ္ေက်ာက္ကေလး ဘယ္လို အေရာင္လက္လာတယ္ဆိုတာကိုသာ ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါခင္ဗ်။ ဒီလိုပဲ က်ားႀကီးကလည္း ထိုးနည္းထိုးကြက္ေတြကို ေက်ညက္ခဲ့သူ ျဖစ္ေတာ့ တိုးပြားရဲ႕ မိုးသီးမိုးေပါက္အလား က်ဆင္းလာတဲ့ လက္သီးခ်က္ေတြဟာ ပိန္းၾကာဖက္မွာ ေရမတင္သလို႔ ကြယ္ေပ်ာက္ရပါတယ္ ခင္ဗ်။ တစ္ခါတစ္ခါ က်ားႀကီး တအားတီးလိုက္ရင္ တိုးပြားရဲ႕ ထိုးအားေတြ ယုတ္ေလ်ာ့သြားရပါတယ္။  ဒီပြဲမွာေတာ့ လက္ေ၀ွ႔ေက်ာ္ႏွစ္ဦးဟာ ရင္ႏွစ္ျခမ္း ဗ်န္းဗ်န္းကြဲပါေစ။ ကပ္နဲ႔ ထမ္းၿပီး ရုံုျပင္ထုတ္ရပါေစ။ အႏိုင္အရႈံးေပၚေအာင္ ရင္ဆိုင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ၾကပါမယ္လို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ထိုးသတ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။ အသည္းမာသူေတြ ႏႊဲၾကမွာမို႔  ကဲ ရြာစားရယ္ .. မတိမ္းမေစာင္း ဗိန္းေဗာင္း တိုက္လိုက္စမ္း ဟူ၍ ဆိုသည္။ အေၾကာင္းအရာတို႔ မွန္ကန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားယြင္းသည္ျဖစ္ေစ ကာရန္နေဘညွပ္ၿပီး ပရိသတ္ သေဘာေခြ႕ရေလေအာင္ ေၾကညာတတ္သူပင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ပရိသတ္ အထူးပင္ ပြဲက်ေလေတာ့သည္။ 

လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္ႏွစ္ဦးသည္ ဒိုင္လူႀကီးမ်ာ လႊတ္လိုက္ေသာ္ ပူးတံု႔ ခြာတံု႔ျပဳကာ ထိုးသတ္ၾကျပန္သည္။ က်ားႀကီးသည္ တိုးပြားအား ခုန္အုပ္လိုက္သည္။ ဤသည္မွာ က်ားႀကီး၏ ႀကီးစြာေသာ အမွားပင္ ျဖစ္သည္။ တိုးပြားသည္ ကၽြဲေပါက္ပမာ သန္စြမ္းၿပီး၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ေပါက္ျခင္း၌ က်င္လည္သူ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ က်ားႀကီး၏ နည္းပရိယာယ္သည္ တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲသြားေတာ့ေလ၏။ ကၽြဲေပါက္၏ ပင့္ဒူးႏွင့္ က်ားႀကီး၏ အရႈိက္ ထိခတ္သံ အုန္းခနဲ ၾကားလိုက္ရ၏။ ေက်ာေျမ မက်ေသးမီတြင္ ထပ္မံထိုးႏွက္လိုက္ျပန္ေသာ တိုးပြား၏ ပင့္လက္သီးသည္ က်ားႀကီး၏ မ်က္ႏွာကို ျပင္းစြာ ထိခတ္ေလ၏။ က်ားႀကီး အထိနာေလၿပီ။ သံုးခ်ီၾကားပြဲသာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အနားေတာင္းခြင့္ မရွိေခ်။ ဆက္လက္မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ပါက ရႈံးမည္သာ ျဖစ္သည္။ က်ားႀကီးသည္ လဲရာမွ အားယူ၍ ထၿပီးလွ်င္ ႏႈတ္ခမ္းမွ က်ဆင္းလာသည့္ ေသြးတို႔ကို လက္ခံုျဖင့္သုတ္၍ ျပန္လည္ထိုးသတ္ရန္ ေနရာယူ၏။ ျဖစ္ပါ့ဦးမလား ဟု ဦးဂဠဳန္က စိုးရိမ္တႀကီး ေမး၏။ က်ားႀကီးသည္ စကားပင္ မဆိုႏိုင္ေသာ္ျငား ေခါင္းၿငိမ့္ျပၿပီး ဆက္လက္ ထိုးသတ္ပါမည့္ အေၾကာင္းကို အသိေပး၏။

(၁၃)

ေစာသာထူးႏွင့္ အမယ္အိုသည္ ၎င္းတို႔သား၏ ျဖစ္အင္ကို ျမင္ေသာ္ ရင္တုန္ ပန္းတုန္ ျဖစ္သြားၾကေလ၏။ အမယ္အိုသည္ ရႈိက္၍  ရႈိက္၍ ငိုသည္။ ေစာသာထူးသည္ မယား၏ လက္ကိုဆြဲရင္း ႀကိဳး၀ိုင္းအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ လာေလ၏။ သားငယ္၏ ထိုးသတ္နည္း ေနရာမက်သည္ကို ေထာက္ျပေပးလိုေသာ္လည္း ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း ထိုးသတ္ေနသူမ်ားအား ေဘးမွ မေထာက္ျပရ ဟူသည့္ ႀကိဳး၀ိုင္းစည္းမ်ဥ္းေၾကာင့္ ႀကိဳး၀ိုင္းခံုအနီးတြင္ အသာရပ္၍ ၾကည့္ေနရေလ၏။ ေစာသာထူး၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ ႏြဲခဲ့ဖူးေသာ္လည္း စိုးစဥ္းမွ် ရင္မတုန္ခဲ့ဖူးေခ်။ သို႔ရာတြင္ ယခု သားငယ္ထိုးသတ္ေနသည့္ လက္ေ၀ွ႔ပြဲေၾကာင့္ ေစာသာထူး ေဆာက္တည္ရာ မရေတာ့ေခ်။ သံုးမိနစ္တာ ကာလသည္ ရွည္ၾကာသည့္ အခ်ိန္ကာလ မဟုတ္ေသာ္လည္း ေစာသာထူးအတြက္မူ အလင္းေပါင္း သံုးသန္းထက္ပင္ ပို၍ ၾကာရွည္သည္ဟု ထင္ရေလ၏။

ဒိုင္လူႀကီးမ်ား လႊတ္လိုက္ေသာ္ တိုးပြားသည္ ယိုင္တိုင္တိုင္ျဖစ္ေနသည့္ က်ားႀကီးအား ရုတ္ျခည္ပူးကပ္ၿပီး ဘယ္ညာလက္သီးတြဲတို႔ျဖင့္ တရစပ္ ထိုးႏွက္သည္။ က်ားႀကီးသည္ တိုးပြား၏ လက္သီးမိုးကို ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳးစား၏။ သို႔ေသာ္ မဟန္ေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္း လွည့္ပတ္ ေရွာင္တိမ္းၿပီး ခ်က္ေကာင္းကို ထိုးသတ္ႏိုင္ရန္ အခါကို ေစာင့္လင့္သည္။ တိုးပြားသည္ မခ်င့္မရဲ ျဖစ္လာဟန္ တူသည္။ ညာေျခကို ရုတ္ျခည္းေျမွာက္ၿပီးလွ်င္ က်ားႀကီး၏ နံတိုကို ျပင္းစြာ ကန္ေက်ာက္လိုက္သည္။ က်ားႀကီးသည္ တိုးပြား၏ ညာေျခေျမာက္တက္လာသည္ကို ျမင္သည္။ ထိုညာေျခကို ကာရန္ ျပင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္က် သြားေလၿပီ။ တိုးပြား၏ ညာေျခသည္ က်ားႀကီး၏ နံေစာင္းကို တည့္မတ္စြာ ထိခတ္မိသည္။ ဗိုင္းခနဲဟူေသာ အသံႏွင့္ အတူ က်ားႀကီး ေမွာက္လ်က္ လဲက်သြားသည္။ ပရိသတ္အားလံုး ၾကက္ေသေသ သြားၾကသည္။

ထား၀ယ္၀င္းႏိုင္၏ အမွတ္စဥ္ေရသံ တိပ္ ႏွိပ္ သံုး ေလး ငါး ေျခာက္ ခြန္နိပ္ သို႔ေရာက္လွ်င္ က်ားႀကီးသည္ လဲက်ေနရာမွ လူးလဲၿပီး ထ၏။ ထေသာ္လည္း ယိုင္တိယိုင္တိုင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ႀကိဳးတန္းကို ဆြဲကိုင္ထားရသည္။ ေကာင္ေလး မင္းနားသင့္ၿပီ ဟု ဦးဂဠဳန္က ဆို၏။ က်ားႀကီးသည္ ေခါင္းကိုရမ္း၍ လက္တစ္ဖက္ေျမွာက္ျပကာ ဆက္လက္ထိုးသတ္မည္ဟု အခ်က္ျပလိုက္သည္။ ပရိသတ္အားလံုး အံ့အားသင့္သြားၾကသည္။ ဇြဲေကာင္းလွသည့္ က်ားႀကီးကို ပရိသတ္ႀကီးက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ၾသဘာေပးလိုက္ၾက၏။

(၁၄)

သံုးမိနစ္ျပည့္ရန္ တစ္မိနစ္ေက်ာ္ေက်ာ္လိုေသးသည္။ အခ်ိန္ကား ကုန္လြန္ခဲလွသည္။

က်ားႀကီးအတြက္ ဤပြဲသည္ ပြဲဦးထြက္ပင္ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အရႈံးခံ၍ မျဖစ္။ ပြဲဦးထြက္ မေကာင္းခဲ့ေသာ္ ဟူေသာ အေတြးသည္ ႏုနယ္လွစြာေသာ အၾကင္လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္၏ ရင္ကို ဗေလာင္ဆူေစသည္။ ထို႔ေၾကာင္ပင္ က်ားႀကီးသည္ မဟန္ေတာ့ေသာ္လည္း အားကိုခဲ၍ ဆက္လက္ႏႊဲရန္ လံု႔လျပဳ၏။

ဒိုင္မ်ားလႊတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳက္နက္ တိုးပြားသည္ က်ားႀကီးကို ဆင့္၍ ဆင့္၍ ထိုးႏွက္သည္။ ဘယ္ေျခ ညာေျခတို႔ျဖင့္ ဗိုင္းဗိုင္းလဲရေလေအာင္ ကန္ေက်ာက္သည္။ က်ားႀကီးသည္ ေရွာင္းရင္ တိမ္းရင္း ေျဖာင့္လက္သီးတစ္လံုးျဖင့္ ဇြတ္တိုး၀င္လာသည့္ တိုးပြား၏ေမးေစ့ကို ေထာက္လိုက္၏။ ပရိသတ္အားလံုး ေဟးခနဲ ေအာ္ဟစ္အားေပး ၾကေလ၏။ အသားစီးရေနရမွ ဤသို႔ ထိုးႏွက္ခံလိုက္ရေသာေၾကာင့္ တိုးပြားသည္ မ႔ႊန္ထူသြားေလ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုးပြားသည္ သူ၏ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည့္ ခ်ဳပ္ကိုင္ဖြပ္ခ်နည္းကို အသံုးျပဳၿပီး အႏိုင္ပိုင္းရန္ အားထုတ္ေလ၏။ က်ားႀကီးကလည္း အခ်ဳပ္မခံ။ တိုးပြား အနားကပ္လာသည္ႏွင့္ ေရွာင္တိမ္းေလ၏။ တိုးပြား မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗ်ဴဟာေျပာင္းၿပီး ထိုးသတ္ကြက္ရွာသည္။ ပူးကပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ကာ သတ္ပုတ္သည့္ ဗ်ဴဟာကိုသံုးေနရာမွ အေ၀းမွ အသာစီးျဖင့္ ခ်က္ေကာင္းတြယ္သည့္ တိုက္စစ္ကို ေျပာင္းသည္။ တိုးပြားသည္ က်ားႀကီး၏ ဒူးေခါက္ခြက္တို႔ကို ေျချဖင့္ တဖန္တလဲလဲ ေက်ာက္၏။ အလဲသိပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား၏။ က်ားႀကီး၏ ေျခလွမ္းတို႔ ေလးလံစျပဳၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တိုးပြား၏ ေျခကန္ခ်က္မ်ားကို မကာကြယ္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။ ထိုအခိုက္အတြင္းတြင္ တိုးပြားသည္ က်ားႀကီး၏ မ်က္ႏွာဆီသို႔ လက္သီးမိုးကို ရြာေစ၏။ ထိခ်က္မွန္၊ ျပင္းအားထန္သည္ေၾကာင့္ က်ားႀကီး၏ မ်က္ႏွာတစ္ျပင္လံုး စုတ္ျပတ္ကြဲၿပဲဖူးေယာင္လာၿပီး မ်က္စိပိတ္ေတာ့ မတတ္ပင္။ ေတာ္ေတာ့ က်ားႀကီး၊ ေတာ္လိုက္ၾကပါေတာ့ ဟု ပရိသတ္ႀကီးက တခဲနက္ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုၾကသည္။

က်ားႀကီးသည္ ေသခါမွ မာန္ေလ်ာ့မည္ဟူေသာ ဇြဲျဖင့္ လက္က်န္အင္အားကို ေဆာင္ၿပီး တန္ျပန္ထိုးသတ္ရန္ ႀကိဳးစားသည္။ ပရိသတ္အားလံုး တုန္လႈပ္သြားၾကသည္။ ၾကားပြဲပင္ဆိုေသာ္ျငား ဤမွ်ေလာက္ဇြဲေကာင္းသူတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ၾကားပြဲမ်ိဳး ေတြ႕ရျခင္း အေတာ္ပင္ရွားေလ၏။ သံုးမိနစ္ျပည့္ရန္ စကၠန္႔ေလးဆယ္ေက်ာ္ က်န္ေသးသည္။ ထိုစကၠန္႔ေလးဆယ္ကို က်ားႀကီး ၾကံ႕ၾကံ႕ခံႏိုင္ပါမည္ေလာ။

ထိုအခိုက္တြင္ တိုးပြားသည္ ဘယ္ညာလက္သီးတြဲတို႔ျဖင့္ တရစပ္ထိုးသတ္ရာမွ ၿပိဳင္ပြဲ အဆံုးသတ္ရန္ ညာေျခကိုေျမွာက္လိုက္သည္။ ေျခကန္ခ်က္သည္ က်ားႀကီး၏ နံေဘးကို တည့္မတ္စြာ က်ေရာက္လာသည္။ က်ားႀကီး ခ်ာခနဲ ယိုင္ထြက္သြားေလ၏။ သို႔ေသာ္ လဲမက်သြားေစရန္ ႀကိဳးစားၿပီးလွ်င္ ေနာက္သို႔ တိမ္းေလ၏။ တိုးပြားကလည္း ဘယ္ညာ၀ိုက္လက္သီး၊ ပင့္လက္သီးတို႔ျဖင့္ က်ားႀကီးအား ထပ္မံထိုးသတ္ျပန္သည္။ က်ားႀကီး အေရးမလွေတာ့ၿပီ။ ဖြဲအိတ္ သဲအိတ္ႀကီး ပမာႏွယ္ တိုးပြား၏ ျပင္းထန္လ်င္ျမန္လွသည့္ လက္သီးခ်က္တို႔ကို ခံရင္းျဖင့္သာ ႀကိဳး၀ိုင္း အတြင္းလွည့္ပတ္ ေရွာင္တိမ္း ေနရေလေတာ့သည္။ တိုးပြားသည္ ခ်က္ေကာင္ေနရာျဖစ္ေသာ ေမးရိုးကို ဘယ္ညာပင့္လက္သီးတို႔ျဖင့္ ထပ္ခ်ည္တလဲလဲ ထိုးသတ္ေလ၏။ က်ားႀကီးသည္ မရႈမလွ ခံေနရေသာ္လည္း ရံဖန္ရံခါတြင္ ခ်က္ေကာင္းကိုရွာ၍ တိုးပြားကို တန္ျပန္တိုက္စစ္ဆင္သည္။ ထိခ်က္မွန္သည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အားမပါလွေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ အရာမေရာက္ေခ်။

ပြဲကို ရပ္လိုက္ေတာ့ ဟု ပရိသတ္တို႔က ဆူပူေအာ္ဟစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္တို႔ကား ပြဲကို ရပ္လိုၾကဟန္ မတူေခ်။ ဒိုင္လူႀကီးမ်ားပင္လွ်င္ ေ၀ခြဲမရ ျဖစ္ေနၾကဟန္ တူသည္။ ေစာသာထူးႏွင့္ အမယ္အိုတို႔သည္ ႀကိဳး၀ိုင္းအစပ္နားတြင္ ထိုင္ခ်ည္ထခ်ည္ႏွင့္ ေဆာက္တည္ရာမရ ျဖစ္ေနေလ၏။

လက္ေ၀ွ႔သမားႏွစ္ဦးလံုးလည္း ေဟာဟဲဆိုက္ေနၾကေလၿပီ။ သို႔ေသာ္ ရွိသမွ် အားလက္က်န္ကို ျခစ္ျခဳတ္ၿပီး ဆက္လက္ ထိုးသတ္ၾက၏။

(၁၅)

ထိုအခိုက္တြင္ ပု၀ါတစ္စသည္ ႀကိဳး၀ိုင္းအလယ္သို႔ စ်ာန္ေလွ်ာက်သည့္ ရေသ့အလား က်ဆင္းလာေလ၏။  ပရိသတ္အားလံုး ဟာခနဲ ျဖစ္သြားၾကသည္။ ႀကိဳး၀ိုင္းအတြင္းသို႔ ပု၀ါပစ္တင္လိုက္ျခင္းသည္ အရႈံးေပးပါၿပီ။ ပြဲကို ရပ္လိုက္ပါေတာ့ ဟု ဆိုျခင္းပင္ မဟုတ္ေလာ။

ပရိသတ္အားလံုး အုန္းအုန္းႂကြက္ႂကြက္ ျဖစ္သြားၾကသည္။ ပြဲကၿပီးေတာ့မွာ ဆယ္စကန္႔ေလာက္ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဘယ့္ႏွယ္ ကိုယ္တိုင္ လက္ေ၀ွ႔သမားလုပ္ၿပီး ဒီေလာက္ေတာင္မွ အကဲမခတ္တတ္ဘူးလား။ ကေလးေတြ သူ႔ဖာသာ ဆက္ထိုးေနရင္ သေရပြဲက်မွာက်ိန္းေသတယ္။ ဒါကို ပု၀ါပစ္တင္ရတယ္လို႔။ ကြာ အေရးမပါလိုက္တာ ဟု ဆူပူျမည္တြန္ၾကသည္။

ႀကိဳး၀ိုင္းဒိုင္မ်ားသည္ ဆူဆူပူပူလုပ္ေနၾကသည့္ ပရိသတ္ကို ေဖ်ာင္းဖ်ေျပာဆိုရင္း လက္ေ၀ွ႔ပြဲ အႏိုင္အရႈံးကို ေၾကညာေပးလိုက္ေလ၏။ အႏိုင္ရသူ တိုးပြားသည္လည္း အထိနာ ထားေသာေၾကာင့္ လက္ေ၀ွ႔ေရးကိုေသာ္မွ ေကာင္းစြာမျပႏိုင္။ လက္ခေမာင္း တစ္ခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေတာ္စြေလ်ာ္စြ ခတ္ၿပီးလွ်င္ စင္ေပၚမွ ငိုက္စုိက္ ငိုက္စိုက္ျဖင့္ ဆင္းသြားေလ၏။

အမယ္အိုႀကီးသည္ ရႈံးနိမ့္သူသားငယ္ကို လက္ကမ္းေပး၏။ သားရယ္ မင့္မ်က္ႏွာႏုႏုကေလးမွာ ျမင္မေကာင္း ရႈမေကာင္းေအာင္ ျဖစ္ရၿပီေပါ့ ဟု တစ္ခြန္းဆိုသည္။ အိမ္ေရာက္မွ အေမ က်ပ္ပူထိုးေပးပါမယ္ဟု ေျဖသိမ့္သည္။ ေစာသာထူးသည္ အမယ္အိုႀကီး၏ ေနာက္နားတြင္ အျပစ္ရွိသူတစ္ဦးကဲ့သို႔ ခပ္ယို႔ယို႔ ရပ္ေနေလ၏။ ၎င္း၏ အၾကည့္တို႔သည္ သားငယ္အား ေတာင္းပန္ တိုးလွ်ိဳးေနသည့္ အလား။ က်ားႀကီး၏ အေပါင္းအေဖာ္ သူငယ္တစ္သိုက္သည္လည္း ညိႈးငယ္ေသာ မ်က္ႏွာထားျဖင့္ လူလားခတ္ကာ ဗ်ာမ်ားေနၾကေလ၏။ 

က်ားႀကီးသည္ စည္း၀ိုင္းႀကိဳးတန္းေအာက္မွ ေခါင္းငံု႔လွ်ိဳထြက္လာၿပီးလွ်င္ အမယ္အိုႀကီး ကမ္းလင့္ေသာလက္ကို ဆုပ္ကိုင္အားျပဳၿပီး စင္ေအာက္သို႔ ဆင္းသည္။ ထိခ်က္ဒဏ္ရာ ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ မရပ္ႏိုင္။ ယိုင္တိုင္တိုင္ ျဖစ္ေနေလ၏။ ေစာသာထူးက အေနာက္နားမွာ ကဗ်ာကသီေျပးထြက္လာၿပီးလွ်င္ သားငယ္၏ အတ္ၱေဘာႀကီးကို ညင္သာစြာ ေပြ႔ခ်ီလိုက္၏။ လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္သည္ ဖခင္လက္ေ၀ွ႔သမားႀကီးကို စိန္းစိန္းၾကည့္သည္။ စကားႂကြယ္လွသည့္ လက္ေ၀ွ႔သမားငယ္က ေနာက္ပြဲေတြက်ရင္ အေဖ အခုလိုမ်ိဳး မလုပ္နဲ႔ေနာ္ ဟု တစ္ခြန္းဆိုလိုက္သည္။ လက္ေ၀ွ႔သမားေဟာင္း အဖအိုသည္ သားငယ္ကို ျပံဳး၍ ၾကည့္သည္။ ဤသည္ကို အမယ္အိုႀကီးေတြ႔လွ်င္ သားအဖႏွစ္ဦးလံုးကို ခ်စ္စႏိုးၾကည့္ကာ မ်က္ေစာင္းထိုးလိုက္ေလ၏။ ေျပာမရတဲ့ လူေတြ ဟု ေရရြတ္လိုက္ျပန္သည္။ အေၾကာင္းမူကား သားငယ္ဆိုလိုက္သည့္ ေနာက္ပြဲေတြက်ရင္ အေဖ အခုလိုမ်ိဳး မလုပ္နဲ႔ ဟူေသာ စကားသည္ ေနာက္ေနာင္တြင္ လက္ေ၀ွ႔ ထပ္မံ ထိုးသတ္ဦးမည္။ ထိုအခါတြင္ မိမိ စိတ္တိုင္းက် ထိုးသတ္ခြင့္ကို ေပးရမည္ဟု အက်ပ္ကိုင္ထားသည့္ အနက္အဓိပ္ၸာယ္ေဆာင္ေနသည္ကို အမယ္အို သိေသာေၾကာင့္ပင္တည္း။
 
 
ေနလင္းေအာင္