Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 သူ၏ နာမည္အရင္းမွာ ႏိုင္၀င္းျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ၿမိဳ႕လံုးကမူ သူ၏အသက္ေမြးမႈျဖစ္သည့္ ဘဲဥေရာင္းခ်ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီးသကာလ ဘဲဥဟူ၍သာ ခ်စ္စႏိုးေခၚေ၀ၚၾကကုန္၏။

ထိုသို႔ေခၚေ၀ၚျခင္းအား သူ စိုးစဥ္းမွ် မႀကိဳက္ေၾကာင္းကို တစ္ၿမိဳ႕လံုးသိၾကေသာ္လည္း ဘဲဥ ဟူ၍သာ ေခၚဆိုၿမဲ ေခၚဆိုၾကေလ၏။ ဘဲဥသည္ ေရွးေဟာင္းက်မ္းဂန္တို႔ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီး ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ၿပီး၊ လူျဖစ္လာသူ ျဖစ္ေလရကား ယင္းသို႔ေခၚေ၀ၚျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းေသာသူတို႔၏ အေလ့မဟုတ္၊ အသက္ေမြးမႈအလုပ္အကိုင္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍ဆဲေရးျခင္းတစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ဘာရဒြါဇ ဇာတ္ေတာ္အား စကားအရာ သက္ေသထား၍ တံု႔ျပန္ေလ့ရွိသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ တစ္ၿမိဳ႕လံုးကမူ ဘဲဥ ဟူ၍သာ ေခၚေ၀ၚၿမဲ ေခၚေ၀ၚၾကဆဲပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္ ေခၚဆိုၾကဦးမည္မွာ မလြဲၿပီ။ သရုပ္ေဖၚ ပန္းခ်ီစံမင္း


အၾကင္ ဘဲဥသည္ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို လြန္စြာမွပင္ ခံုမင္တြယ္တာသူတစ္ဦး ျဖစ္ေလ၏။ ပန္းခ်ီကားမ်ားက ေပးစြမ္းသည့္ အႏုပညာကို ေကာင္းစြာခံစားတတ္သူလည္း ျဖစ္ေလ၏။ ပန္းခ်ီကားမ်ားမွ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကို ရွာေဖြသူလည္း ျဖစ္သကဲ့သို႔ ပန္းခ်ီအႏုပညာ အေၾကာင္းကို ခေရေစ့တြင္းက် ေလ့လာထားသူလည္း ျဖစ္ေခ်၏။ သို႔ေသာ္ ဘဲဥ၏အိမ္တြင္ မည္သည့္ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္တစ္ေလကိုမွ် ေတြ႔ရမည္ မဟုတ္ေခ်။ အိမ္နံရံ၊ ေလွကားလက္ရန္းတို႔တြင္ ေျမျဖဴျဖင့္ ေရးဆြဲအပ္ေသာ ဘဲဥေသတၱာစာရင္း၊ အေၾကြးစာရင္း စသည္တို႔ကိုသာ ျမင္ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ျပင္ ဘဲဥသည္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲျခင္း အတတ္ပညာအေၾကာင္းကိုလည္း တစိုးတစိမွ် သိသူ မဟုတ္။ သို႔ေစကာမူ သူ၏ ပန္းခ်ီအႏုပညာရပ္ကို ေလ့လာႏိုင္စြမ္း၊ ခံစားႏိုင္စြမ္း၊ နားလည္ႏိုင္စြမ္းစသည့္ ဂုဏ္ရည္မ်ားကိုမူ ေလးစားသမႈျပဳရမည္သာ ျဖစ္၏။ 

ဘဲဥကား ေခသူမဟုတ္ေခ်။ ပန္းခ်ီကားမ်ား အေၾကာင္းသာမက ပန္းခ်ီေက်ာ္မ်ား၏ အေၾကာင္းကိုလည္း ပိုင္ႏိုင္စြာ ေလ့လာထားသူ တစ္ဦးျဖစ္ေခ်၏။ ဗန္ဂိုး၊ ပီကာဆို၊ ေရႏြားစသူတို႔ႏွင့္ အထူးရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သူ ျဖစ္၏။ ေခတ္ေဟာင္းပန္းခ်ီဆရာမ်ား၏ ေရးနည္း၊ေရးဟန္စနစ္မ်ားမွစ၍ ေခတ္ၿပိဳင္ပန္းခ်ီဆရာမ်ား၏ ေရးဟန္မ်ားထိတိုင္ေအာင္ ေကာင္းစြာ ေလ့လာထားသူလည္း ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းသည္မွာကား ဘဲဥ၏ ပန္းခ်ီျမတ္ႏိုးမႈကို မည္သည့္ပန္းခ်ီဆရာကမွ် မသိရွိၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အပိုအဖ်င္းမပါ လိုရင္းကိုသာ ဆိုရေသာ္ ဘဲဥကား ပန္းခ်ီျမတ္ႏိုးသူ၊ ပန္းခ်ီ၀ါသနာအိုး၊ ပန္းခ်ီရူးႀကီးတစ္ေယာက္ပင္ ျဖစ္ေခ်ေတာ့သတည္း။

ညေနညခ်မ္း လက္ဘက္ရည္၀ိုင္းမ်ားတြင္ ဘဲဥသည္ သူေလ့လာထားေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားအေၾကာင္း၊ ပန္းခ်ီေက်ာ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေတြ႕သူတိုင္းအား မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္ ရွင္းလင္းေျပာျပတတ္သည္။ မိုနာလီဆာ၏အၿပံဳးသည္ မဲ့ၿပံဳးေလာ၊ မခ်ိၿပံဳးေလာစသည့္ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ား၊ နာရီမ်ား အရည္ေပ်ာ္ရသည့္ အေၾကာင္း၊ အာလူးစားသူမ်ား၏ မ်က္ႏွာေပးအမူအရာမ်ား စသည့္နာမည္ေက်ာ္ပန္းခ်ီကားမ်ား အေၾကာင္းမွစၿပီး၊ ဂ်ပန္ပန္းခ်ီဆရာ Youichi Kurosaka ေရးဆြဲသည့္ (Winter Horse) ေဟမႏၱတျမင္း အမည္ရပန္းခ်ီကားမွ ည၏ရနံ႔မ်ား၊ ဆီးႏွင္းမ်ား စသည့္တို႔ကို ဘဲဥတိုက္သည့္ လက္ဘက္ရည္ေသာက္ရင္း နားေထာင္ရသည္မွာ လြန္စြာမွပင္ အရသာရွိလွပါေပသည္။

ရံဖန္ရံခါတြင္ ဘဲဥသည္ ျမန္မာနန္းတြင္းပန္းခ်ီေက်ာ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဆရာၿခံဳ၊ ဦးၾကာညြန္႔၊ ဆရာစာ စသူတို႔ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ျမန္မာမႈဓေလ့ကိုေဖာ္က်ဴးသည့္ ပန္းခ်ီကားမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတို႔၏အတၳဳပၸတိ္ၱတို႔ကိုလည္း လြမ္းေမာဖြယ္ျဖစ္ရေလေအာင္ ေျပာျပတတ္ေသးသည္။ ဘဲဥထံမွ ကႏုတ္၊ နာရီ၊ ကပီ၊ ဂဇာ အစရွိသည့္ ေလးမ်ိဳးေလးစားေသာ ေရွးရိုးျမန္မာပန္းခ်ီေရးဟန္၊ ေရးနည္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာၾကားသိခြင့္ရသည္မွာ လြန္စြာမွပင္ တန္ဖိုးရွိလွပါေပသည္ဟု အမ်ားက ဆိုစမွတ္ျပဳၾကသည္။

ရံဖန္ရံခါတြင္မူ ဘဲဥသည္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ ပန္းခ်ီကားမ်ားအေၾကာင္းကို ၾကားရေလသူတိုင္း စုတ္တသပ္သပ္ႏွင့္ ႏွေျမာတသစိတ္ ေပၚေပါက္ရေလေအာင္ ေျပာျပတတ္ေသးသည္။ ထိုသို႔ၾကားရလွ်င္ ဘဲဥ၏ ပန္းခ်ီတရားနာ ပရိသတ္အေပါင္းသည္ လက္ဘက္ရည္၀ိုင္းမွ ရုတ္ျခည္းထ၍ ဘယ္၀ယ္ဆီေရာက္ေနၿပီမွန္း မသိရေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ရွာရေကာင္းႏိုး၊ သူခိုးဖမ္းရေကာင္းႏိုးပင္ ျဖစ္ရေသး၏။

ရံဖန္ရံခါတြင္မူ ဘဲဥသည္ ပန္းခ်ီကားမ်ား၏ ကာလေပါက္ေစ်းတန္ဖိုးကိုလည္းၾကားနာရသူအေပါင္း သြားရည္တျမားျမားၾကရေလေအာင္ ေျပာျပတတ္ေသး၏။ ပန္းခ်ီေက်ာ္ ဂ်က္ဆင္ေပါေလာ့ (Jackson Pollock) ၏ အမွတ္ (၅) ၁၉၄၈     (No. 5, 1948) ပန္းခ်ီကားသည္ ေဒၚလာ (၁၅၁.၂) သန္း၊ ပန္းခ်ီေက်ာ္ ၀ီလီယံဒီကူးနင္း (Willem de Kooning) ၏ အမ်ိဳးသမီး သံုး (Woman III) ပန္းခ်ီကားသည္ ေဒၚလာ (၁၄၈.၅)  သန္း၊ ဗင္ဆင့္ ဗန္းဂိုး Vincent van Gogh) ၏ အိုင္းရစ္ပန္းမ်ား (Irises) ပန္းခ်ီကားသည္ ေဒၚလာ (၁၀၁.၆)  သန္း တန္ေၾကး ရွိေၾကာင္းကို ဘဲဥထံမွ အံ့ဖြယ္သရဲ ၾကားသိရ၏။ ဘဲဥဆိုခဲ့ေသာ စကားမ်ားအရ ပန္းခ်ီကားမ်ား၏ တန္ဖိုးဟူသည္ကား ပန္းခ်ီဆရာမ်ား ေသဆံုးၿပီးေနာက္မွသာလွ်င္ ျမင့္ရိုး၊ တက္ရိုး ထံုးစံရွိသည္ ဟူသည့္ သေဘာကို ဆင္ျခင္မိ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ပန္းခ်ီကားမ်ား၏ တန္ဖိုးျမင့္တက္ေစရန္ အလို႔ငွာ၊ ပန္းခ်ီဆရာတို႔္သည္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရးဆြဲၿပီးလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ေသေၾကာင္းၾကံစည္သင့္သည္ ဟူေသာမိုက္မဲသည့္ အယူအဆပင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္တြင္ ေပၚခဲ့ဖူး၏။

စင္စစ္တြင္မူ ဘဲဥသည္ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ေငြေၾကးအရ တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းအား စက္ဆုပ္ရြံရွာသူ ျဖစ္၏။ သူ႔အလိုအရ ပန္းခ်ီကားဟူသည္မွာ ေငြေၾကအရ တန္ဖိုးမျဖတ္စေကာင္း။ အႏုပညာသည္ သူ႔အတိုင္းသာလွ်င္ ပကတိတည္၏။  ေငြေၾကးတည္းဟူေသာ ေပတံျဖင့္တိုင္းတာျခင္းသည္ လူတို႔၏မိုက္မဲမႈသာလွ်င္ ျဖစ္၏။ ပန္းခ်ီကားမ်ား၏ တန္ဖိုးသည္ ေငြေၾကးအသျပာကို အေျခမျပဳ၊ လူသားတို႔အား ခံစားခ်က္မ်ားေပးစြမ္းႏိုင္ျခင္း အေပၚတြင္သာ အေျခတည္သည္ ဟူသည့္ အယူ၀ါဒကို ကိုင္စြဲထားသူသာလွ်င္ ျဖစ္သတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘဲဥသည္ သူ၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပန္းခ်ီကားမ်ားမွ ေပးစြမ္းသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကိုသာလွ်င္ တစိုက္မတ္မတ္ ေလ့လာရွာေဖြ သံုးသပ္ခဲ့ေလေတာ့သည္။ 
 
အသက္ႀကီးေသာသူမ်ားက ေမာင္ဘဲဥ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သက္တူရြယ္တူ အေပါင္းအသင္းမ်ားက ေဟ့ေရာင္ႀကီး ဘဲဥဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အသက္ငယ္ရြယ္သူမ်ားက ကိုဘဲဥ ဟူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ျမတ္ႏိုးစြာေခၚဆိုျခင္းကို ခံရေလ့ရွိေသာ ဘဲဥသည္ ယခုအခါတြင္ ဇရာ၊ ဗ်ာဓိ ၊ မရဏတည္းဟူသည့္ တရားသေဘာအရ ဇရာေထာင္းသျဖင့္ က်ိဳးတို႔က်ဲတဲ ေခါင္းေမႊးမ်ားပင္ ျဖဴေလ်ာ္စျပဳကာ ဘႀကီးဘဲဥ ဘ၀သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလၿပီ။ သို႔ေသာ္ ဘဲဥကား ပန္းခ်ီကားမ်ား၏ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကို ေဖြရွာရင္းႏွင့္ပင္ ေလာကဓံရွစ္ပါးကို နိမ့္ခ်ည္ျမင့္ခ်ည္ ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းေကာင္းေနတုန္းပင္။

တစ္ခုေသာ ေဆာင္းညေနခင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ၿမိဳ႕စြန္ရွိ ေလ်ာင္းေတာ္မူ ရုပ္ပြားေတာ္ႀကီး ကိန္း၀ပ္ရာ တန္ေဆာင္းေတာ္ဆီသို႔ ေတာလမ္းကေလးအတိုင္း လွမ္းေလွ်ာက္ရင္း ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ေဆာင္းညေနခင္း၀ယ္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ဗုဒၶျမတ္စြာကို ရည္မွန္း၍ ေလ်ာင္းေတာ္မူရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ၾကည္ညိဳဖူးေျမာ္ရသည္မွာ လြန္စြာၾကည္ႏူးဖြယ္ရာပင္ ျဖစ္၏။ ၀တ္ျဖည့္ၿပီးလတ္ေသာ္ တန္ေဆာင္းအတြင္း လွည့္လည္ရင္း တန္ေဆာင္းနံရံတို႔တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ နိပါတ္ေတာ္ပန္းခ်ီကားမ်ားကို မရည္ရြယ္ဘဲ ၾကည့္ရႈမိသည္။ သြပ္ျပားထက္တြင္ သေဘၤာေဆးတို႔ျဖင့္ ေရာင္စံုျခယ္သကာ ေရးဆြဲအပ္ေသာ နိပါတ္ေတာ္ပန္းခ်ီကားတို႔သည္ ေနညိဳညေနခ်မ္းတြင္ ရႈခ်င္စဖြယ္ အတင့္အတည္ ရွိေနၾကကုန္၏။

ထိုေရာခဏ၀ယ္ ဇာတ္နိပါတ္ေတာ္တစ္ခုကို ေဖာ္က်ဴးထားသည့္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ရုတ္ျခည္း ေတြ႕လိုက္ရသည္။ ပန္းခ်ီကား အတြင္း၀ယ္ ဘုရားရွင္ေတာ္ျမတ္အား သားၿမီးယပ္ျဖင့္ ၀တ္ျဖည့္ပူေဇာ္ေနေသာ အရြယ္ေကာင္း မိန္းမလွတစ္ဦးႏွင့္ တရားဓမၼ နာယူေနေသာ မိဖုရားတို႔သည္ ဘုရားရွင္ထံပါး၀ယ္ ရွိၾကကုန္၏။ ပန္းခ်ီဆရာသည္ အရြယ္ေကာင္း မိန္းမလွသည္ ၾကည့္ေနစဥ္ တဒဂၤအတြင္းမွာပင္ ပါးေရနားေရ တြန္႔လိပ္ကာ အိုမင္းရင့္ေရာ္သြားပံုကို ေျပာင္ေျမာက္စြာ မႈန္းျခယ္ထား၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ ယင္းအမယ္အိုသည္ လဲက်ေသဆံုးၿပီး အရိုးစုသာၾကြင္းက်န္ပံုကို ေရးျခယ္ထား၏။

တန္ေဆာင္းမွအျပန္ လမ္းခရီး၀ယ္ နိပါတ္ေတာ္ပန္းခ်ီကားတို႔ ေပးစြမ္းေသာ အႏုပညာႏွင့္ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ား အေၾကာင္းကို ဘဲဥအား ျပန္ေျပာင္းေျပာျပရန္ ေတြးေတာရင္းႏွင့္ပင္ အေမွာင္ဖံုးလႊမ္းစျပဳၿပီျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕ဆီသို႔ ေရာက္သတည္း။
 
 
ေနလင္းေအာင္