Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
    

       ရုိင္း၏ေၾကာင္၏ကိစၥမရွိဘူး
       မလြတ္လပ္တဲ႔ယဥ္ေက်းမႈကိုျငင္းပယ္တယ္
       လြတ္လြတ္လပ္လပ္အရုိင္းဘဝကိုေရြးခ်ယ္တယ္
       အသက္ကေလးခပ္ငယ္ငယ္နဲ႔
       သူ႔ရွင္သန္မႈဟာႀကီးျမတ္တယ္
       လြတ္လပ္ေရးကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးတယ္
       မ်ိဳးဆက္ေကာင္းကိုပြားစီးခဲ႔တယ္
       သန္းေျခာက္ဆယ္ရဲ႕ ႏွလုံးသည္းပြတ္မွာ
       နတ္ေဒဝါလိုရွင္ျပန္ထေျမာက္ၿပီ ။       ။

 

            မင္းညြန္႔လိွဳင္

သရုပ္ေဖၚပံု KMY