User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

  

အသက္ရွင္ဖို႔
မိုးတစ္ခုလံုးစာ ဆာေလာင္ေနခဲ႔လည္း
ေရအမႈန္အစေတြနဲ႔ေနတတ္ခဲ႔ျပီးျပီ
အသက္ရွင္ဖို႔
ေျမတစ္ခင္းလံုးစာ
အိပ္မက္ေနခဲ႔လည္း
လက္တစ္ဆုပ္စာခဲၾကမ္းေတြနဲ႔
ေနတတ္ခဲ႔ျပီးျပီ
အသက္ရွင္ဖို႔
အသက္ဆက္ရွင္ႏိုင္ဖို႔
ဒုကၡေတြ အထပ္လိုက္ထမ္းထားရပါေစ
သူတို႔ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ေရလိုငတ္တယ္ ။ ။

                        ဂိုးဂိုး(ေမာရျမိဳင္)