User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

ဦးေထာင္လို႕ ပဲ့နင္းေနတာလား

ပဲ့နင္းလို႕ ဦးေထာင္ေနတာလား မသိ

ဖားေတြကလဲေအာ္တယ္

မိုးေတြကလဲရြာတယ္

ေျမြေတြကလဲကိုက္တယ္

ေလေတြကလဲတိုက္တယ္

ပင္လယ္ျပင္လဲ လိႈင္းထန္ေနဆဲ

ဟိုးေရွ႕ကေရာင္နီေျပးလာတယ္

ေနာက္ေတာ့လဲ မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္

အပ်ံသင္ပီး အေတာင္စံုမွ

ေကာင္းကင္ လိုင္စင္မရတဲ့

ဂ်ိဳျဖဴက သံလြင္ခက္ကိုလႊတ္ခ်

ေသနတ္သံေတြၾကား 

ကမၻာမေၾက ကိုဟစ္ေအာ္ေနဆဲ။  ။

                    ေမာင္ေနာင္မြန္