Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 


ေဂဟအေျပာင္းအေရြ႕ေႀကာင့္
ေတာင္ေတြကတုံးေျပာင္ကုန္တယ္
စီးဆင္းမွဳနယ္ပယ္က်ဥ္းေျမာင္းလာႏွင့္အမ်ွ
ပက္ႀကားအက္ေတြႏွင္းမဆြတ္သည့္အျဖစ္
ဂုဏ္ေတြအသီးသီးေဖာ္ေနႀကတယ္
ေရအလယ္ကႀကာႏြယ္ဟာ
ပြင့္လန္းဖုိ႔တစ္ဖန္အားသစ္ေလာင္
က်ီးေပါင္းတက္ခ့ဲတ့ဲလက္ေတြဟာ
ဒီေန႔အနာဂတ္သစ္ကုိေရးျခစ္
မွင္ညစ္ညစ္ေတြငါတုိ႔မွဳတ္ထုတ္ပစ္ခ့ဲတယ္
ေႏြညလယ္ရဲ႕ကဗၺလာျပင္က်ယ္ဟာ
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္အသြင္ေဆာင္
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရင္း
ပြင့္လန္းလာတာသံမဏိပန္းတစ္ခတ္ေပါ့။

                       ရာမညမင္းျငိမ္းခ်မ္း