Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

အဲဒါေကာင့္ ငါ့ အလုပ္လို ခံယူမထားဘူး

စစ္ဆိုရင္ ေရေတာင္ စစ္မေသာက္ခ်င္လို

ေရသန္ဗူးပဲ သုံးေဆာင္ေန၊ ငါ့ကိုယ္ပိုင္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ ့ ငါမကံုလံုိုင္ေသးလို

မေနက အင္းစိန္ေဆးရုံကို သြားခဲ့

ေဆးံု စင္းကန္ေပမွာ ေလာကဓံနဲ

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေြးေနသူေတြ

အေရွာင္အတိမ္းေကာင္းတဲ့

ျငိမ္းခ်မ္းေရး သမန္းက်ားကို

အရွင္ဖမ္းမလား၊ အေသဖမ္းမလား

ရွင္ကီး ေခ ဖမ္းခိုင္းမလား

ရွင္ကီးက်ားထက္ဆိုးရင္ ဘယ္ွယ္လုပ္

ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ သိပ္အေရးကီးတယ္

ဘုရားျဖစ္မယ့္ အုတ္တခ်ပ္မျဖစ္ခ်င္ဘူး

ကမ္းေျခက သဲတပြင့္လိုပဲ ျငိမ္းခ်မ္းခ်င္

ဒါေတာင္

ေသာင္ျပိကမ္းျပိ ကာက္ရ

ခုေနမ်ား သမိုင္းနဲ့ ေပးစားမယ္ ဆိုရင္ေတာင္

ဘယ္ေလာက္နဲ ့တင္ေတာင္းမလဲ ဆိုတာပဲ

စိတ္ဝင္စားတယ္

 

ကိုုကိုုသက္