Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

ဆရာ့ ဆရာၾကီးေတြေတာင္ အျမီးကုပ္ျပန္လာတတ္လို႕

အဲဒီကို အသက္ေလးဆယ္ေအာက္လူငယ္ေတြ လုံးဝမသြားသင့္ဘူး

မႏူးမနပ္ေလးေတြသြားရင္ ျပဲရြဲ ျပန္လာမယ္

အဲဒီ စိတ္ဒါဏ္ရာကို ကုစားဖို႕ ေဆးမရွိဘူး

စတုထၱ ကမာႏိုင္ငံသား ဘယ္သူမဆို အဲဒီကို သူ႕ႏိုင္ငံကေန

တိုက္႐ိုက္မသြားသင့္ဘူး

အနည္းဆုံးေတာ့ ဒုတိယကမာမွာ ေလယာဥ္ေျပာင္းစီးသင့္တယ္

မိဘမ်ိဳး႐ိုးနာမည္မရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈကလာသူေတြ

မိဘရဲ့ ေမြးေန႕ တိတိက်က် မသိသူေတြ

ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ကခ်သြားတဲ့ ဗုံးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ေခ်ာက္ၾကီးထဲက

ဖုံတလုံးလုံးနဲ့ ကုန္းရုန္းထြက္လာသူေတြ

ဘယ္တိုင္းျပည္ေရာက္ေရာက္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ္ထူခ်င္သူေတြ

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရွိသူေတြ

အေမရိကဌာေနတိုင္းရင္းသားေတြနဲ့ အမ်ိဳးသြားစပ္လိုသူေတြ

ကြၽန္စိတ္ရွိသူေတြ၊ သခင္စိတ္ရွိသူေတြ

ခရီးသြားမွတ္တမ္းထိုင္ေရးအလုပ္႐ႈပ္ေနလို႕

တကယ့္ခရီးကိုေမ့သြားသူေတြ

အလ်ားသာရွိ အနံမရွိသူေတြ

အသြားသာရွိျပီး အျပန္မရွိသူေတြ

မသြားသင့္ဘူး

ေလာကၾကီးမွာ မသာဦးေရက သက္ရွိလူဦးေရထက္မ်ားတယ္

အေမရိကန္ဗီစာမရသူလူဦးေရက ဗီစာရသူလူဦးေရထက္မ်ားတယ္

အေမရိကဆိုတာ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာရွိ

အေမရိကဆိုတာ ႏွလုံးသားတိုင္းမွာရွိ

သင္ရွာေဖြေနတာ

ေတာင္အေမရိကလား၊ ေျမာက္အေမရိကလား

ေျမာက္အေမရိကထဲက ေတာင္အေမရိကလား

ေတာင္အေမရိကထဲက ေျမာက္အေမရိကလား

အရင္ကြဲျပားပါေစ

ဘာမွမပူပါနဲ ့

လူတိုင္းဟာ သူ႕ကိုယ္ပိုင္ အေမရိကကို

တေန႕မဟုတ္တေန႕ သူကိုယ္တိုင္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမယ္

အဲဒီေန႕ မတိုင္ခင္နားလည္ထားဖို႕က

ဗီစာေဖာင္ရဲ့ ပညာေရး ဆိုတဲ့ကြက္လပ္မွာ

သင္ယူထားသမွ် အားလုံးကို ေမ့ပစ္လိုက္သူ

‘‘self-untaught’’

လို႕ ျဖည့္လို႕မရဘူး

 

ကိုုကိုသက္

ပန္းခ်ီ အေမရိကန္ အနုုပညာရွင္ ဂ်က္စပါဂြ်န္