User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

ဒါရုိက္တာဟာ

ဇာတ္နာေအာင္ ဖန္တီးတတ္တယ္။

မလယ္မဝယ္နဲ႕

ငါတို႕မွာ မ်က္ရည္ေတြေခ်ာင္းစီး။

သနားစရာ

ကိုယ့္ဘဝ ကိုယ္ေမ့ၿပီး။     ။

             ကမ္လူေဝး