User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

အိမ္ခဘန္းမွာ ၾကိဳးနဲ႕တြဲေလာင္းခ်ည္ထားတဲ့ သံေယာဇဥ္ၾကိဳးဟာ
ရွံဳ႕ခ်ည္ ႏွပ္ခ်ည္နဲ႕ ပ်ဥ္းတြဲတြဲ ကန္႕လန္႕ကာ အဖြင့္အပိတ္ ျဒဗ္ထု
ေဆာ့ဖ္၀ဲပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ျဖစ္ရမည္ႏွင့္ အျခားကဗ်ာမ်ား
င့ါ ေပ်ာ့ေျပာင္းမွဳဟာ ဘယ္သူမဆိုရဲ႕ ေရေတြနဲ႕ရႊဲစိုေနတဲ့ အေၾကး
ခြံမ်ား ပဲ ဆိုတာကို အာလူးျခစ္တဲ့ကိရိယာထဲ ေပ်ာက္ရွသြားတဲ့အသံ
'မူးေနေအာင္ရွာရတယ္ကြာ..' ပလပ္စတစ္အၾကည္ေလာင္းလိုက္တယ္
ဖံုးကြယ္ထားတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္မွာ ဗင္ဂိုးကို ေျမြစိမ္းမီးေျခာက္တစ္ေကာင္
ကဲ့သို႕ ျမင္ရမယ္ ဖြာရရာက်ဲေနတဲ့သဲေသာင္ျပင္ထဲ ငါတို႕တတိုင္းလံုး
တျပည္လံုးရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ ပစ္ရမွာလဲ အဆီတစ္၀င္း၀င္းနဲ႕ေပ့ါ။ ။

ခင္ေအာင္ေအး

၁၄ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၄ ဗဟိုလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း ၂၁း၄၂ နာရီ